Foto’s gezocht van de wandschildering in de oude ULO

NES – Voor het samenstelling van een tentoonstelling over de kunstenaar Jaap van der Meij worden foto's gezocht van de wandschildering in de Burgemeester Waldaschool toen die nog ULO was. Dit is de oproep:

"Mijn naam is Hanneke Heerema en ik bedenk en maak tentoonstellingen. Al weer tien jaar geleden maakte ik voor het eerst kennis met het werk van de kunstenaar Jaap van der Meij (1923-1999). Het betrof een gebouw in Farmsum, waarvoor hij gevelplastieken heeft gemaakt. Via Keunstwurk ontdekte ik nog meer van zijn beelden. U kent ze wellicht ook wel, zoals het beeld dat op een rotonde in Dokkum staat, de Drie Figuren (of Drie Burgemeesters, volgens de kunstenaar).

Jaap van der Meij is weliswaar in Amsterdam geboren, maar hij vestigde zich rond 1961 in Friesland. Omdat zijn familie van Ameland komt, heeft het noorden vast aan hem getrokken. In Friesland zijn dan ook de meeste beelden van hem te vinden.

Zijn werk staat het komende jaar centraal in het project ‘Kunst met een Opdracht, Kunst en gemeenschap’, dat onder leiding van Tresoar en in samenwerking met verschillende Friese musea, ondermeer zal resulteren in vijf deeltentoonstellingen, een film en een boek.

Voor de tentoonstelling die ik samen met Aleida Edes van de Amelander Musea ga maken, wil ik graag een beroep op u doen. Ik zoek namelijk foto’s of filmbeelden, uit de tijd dat u leerling was van de Burgemeester Waldaschool, de oude ULO, in Nes. Jaap van der Meij zou in de aula van deze school een wandschildering gemaakt hebben. Ik heb er één vage foto van.

In de jaren zestig en zeventig zou deze muur voor bruidsparen een geliefde achtergrond zijn geweest voor het maken van trouwfoto’s. Omdat ik er een reconstructie van wil maken, heb ik meer beeld nodig. Mijn vraag aan u is: wilt u op zoek gaan naar foto’s of filmmateriaal waar deze wand op te zien is? En wilt u dat dan aan ons voor korte tijd beschikbaar stellen? Al het beeldmateriaal komt uiteraard weer bij u terug.

Heeft u wat gevonden dan kunt u dat melden aan Aleida Edes, 06-12660451 amelandermusea.ajedes@planet.nl, of aan hanneke@sjem-en-ko.nl, we zorgen dan dat het bij u wordt opgehaald. Overigens zijn we ook erg belangstellend naar uw persoonlijke ervaringen met de kunstenaar Jaap van der Meij."

Uitziend naar uw reacties!

Hanneke Heerema, 06-14395124

curator en projectleider 'Kunst met een Opdracht'

namens Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum 

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18280

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *