Fonds voor ideeën uit de mienskip weer open

LEEUWARDEN – Inwoners met een goed initiatief om de leefbaarheid op hun eiland te verbeteren, kunnen vanaf 1 maart weer subsidie aanvragen uit het Iepen Mienskipsfûns. Met deze subsidieregeling helpt de provincie Fryslân initiatieven uit de mienskip uit te voeren. In de eerste subsidieronde van dit jaar is € 1,2 miljoen beschikbaar. Voor heel 2016 € 3,6 miljoen.

Succesvol

Gedeputeerde Johannes Kramer kijkt terug op een succesvol eerste jaar van de subsidieregeling: “Dat er behoefte is aan zo’n fonds blijkt uit het succes van de subsidierondes vorig jaar. In 2015 hebben maar liefst 201 initiatiefnemers in totaal € 2,5 miljoen subsidie ontvangen voor hun projecten. Initiatiefnemers hebben minstens hetzelfde bedrag bijgedragen. Al met al goed voor een investering van € 5 miljoen in de leefbaarheid van Fryslân.” Het gaat hierbij om projecten op het gebied van leefbaarheid, kansen voor burgers en sociale innovatie. Maar denk ook aan projecten gericht op cultuur, duurzame dorpen en cultuurhistorie en landschap. Een impressie van uitgevoerde projecten is te vinden opwww.streekwurk.frl/ProjectenInBeeld.   

 

Drenkelingenhuisje terug op de Boschplaat

Het opknappen van het drenkelingenhuisje op Terschelling is een voorbeeld van een project dat al uitgevoerd is. Dit project ontving in 2015 subsidie uit het Iepen Mienskipsfûns. Het huisje, waarvan nog maar twee in heel Nederland zijn, kwam in 2013 na storm en langdurig hoog water scheef te staan. Daarom werd het huisje tijdelijk weggehaald en kreeg het een opknapbeurt. In de zomer is het huisje opnieuw opgebouwd op de Boschplaat. “De Boschplaat wordt jaarlijks door duizenden mensen bezocht” vertelt initiatiefnemer Cor Swart vanstichting húske op ‘e Hoek. “In het jaar dat het huisje er niet stond vanwege de verplaatsing was er veel vraag naar. Het huisje is een belangrijk oriëntatiepunt en dient soms ook als schuilplaats. Bezoekers van het huisje proberen zich vaak in te beelden hoe belangrijk het huisje voor drenkelingen moet zijn geweest.”

Subsidie aanvragen 

Initiatiefnemers kunnen hun subsidieaanvraag indienen vanaf 1 maart tot en met vrijdag 1 april 2016. Om voor subsidie in aanmerking te komen, is het belangrijk dat inwoners gezamenlijk een projectidee indienen en uitvoeren. Het projectbureau van Streekwerk kan initiatiefnemers helpen bij het opstellen van een projectplan en de subsidieaanvraag. Een adviesplatform dat bestaat uit inwoners van de Friese Waddeneilanden (onafhankelijke leden) bekijkt de projecten en adviseert het college van Gedeputeerde Staten over de subsidieaanvragen.

Projectidee bespreken

Om uw projectidee met een medewerker van Streekwerk Waddeneilanden te bespreken, kunt u op onderstaande tijden terecht op het gemeentehuis in Balllum. U kunt vrijblijvend binnenlopen of alvast een afspraak maken om uw initiatief voor te leggen. Aanmelden kan via eilanden@fryslan.nl (graag met gewenst tijdstip) of door te bellen met 058 – 292 5812. Wilt u uw plan bespreken met één van de Gebiedsplatform-leden op uw eiland? Op www.streekwurk.frl/waddeneilanden vindt u een overzicht van de platformleden.

10 maart Ameland 11.00 – 16.00

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *