Flessenpost met Regio Deal naar Den Haag

HARLINGEN – De gemeenteraden van de vijf Waddeneilanden stemden deze week unaniem in met de aanvraag Regio Deal De Waddeneilanden. Naast inzending van het aanvraagformulier versturen de Waddenburgemeesters hun aanvraag vandaag ook per flessenpost naar Den Haag. De ambitie van de Waddeneilanden is om ook in 2030 nog steeds een levendige eilander gemeenschap te zijn waarin wonen, werken, onderwijs en zorg voor toekomstige generaties op de eilanden mogelijk en bereikbaar blijft.

Texel, Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog hebben een groot aantal gemeenschappelijke opgaven. De provincies Fryslân en Noord-Holland ondersteunen de eilander ambitie. Maatschappelijke partners uit bedrijfsleven en onderwijs participeren in de Regio Deal. De Waddeneilanden vragen een bijdrage van 14 miljoen aan het Rijk om de regio-aanpak op vier thema's te versnellen. De gezamenlijke provincies en gemeenten investeren elk 7 miljoen.

Regio Deal

De Regiodeal-aanvraag van De Waddeneilanden vormt een samenhangend totaalpakket ter versterking van de brede welvaart in de regio en zet in op vier thema’s: (personeels)huisvesting in flexibele en circulaire woningbouw, organisatie van zorg en onderwijs, slimme mobiliteit, werken in en aan circulaire economie.

In een Regio Deal werken Rijk en regio samen aan gebiedsgerichte opgaven om de kwaliteit van leven, werken, wonen, ondernemen, veiligheid, leren en recreëren in regio's verspreid over Nederland te vergroten. Er is 180 miljoen euro beschikbaar gesteld voor voorstellen waarmee de 'brede welvaart' in Nederland wordt versterkt.

De Waddeneilanden staan unaniem achter de aanvraag en hopen op een mooie deal tussen het Rijk en de eilanders.

Op de website van De Waddeneilanden vindt u meer informatie over de Regio Deal.

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *