Financiële positie Ameland redelijk

BALLUM – In de commissievergadering van maandag 6 oktober komt de begroting 2009 van de gemeente Ameland ter sprake. De begroting laat de inkomsten, uitgaven en activiteiten van de gemeente zien. Elk jaar staan B&W en de gemeenteraad voor de uitdaging een sluitende begroting te presenteren, te verbeteren en te vernieuwen. In de begroting wordt beleid uitgezet met het geld wat beschikbaar is.

De financiële positie van de gemeente Ameland is redelijk goed te noemen. Er ligt nu een voordelig saldo van € 601.705,- en voor de komende jaren worden ook goede resultaten verwacht tot een bedrag van € 669.270,- in 2012.

Het college en de gemeenteraad gaan in het komende begrotingsjaar door met het ontwikkelen van een toekomstvisie. Voorbeelden daarvan zijn de duurzame ontwikkeling van het Waddenzeegebied. Ook internationale samenwerking is daarbij van belang. Het doel van het bestuur is dat Ameland in 2020 een eiland is dat zelfvoorzienend is op het gebied van duurzame energie. Uitvoeringsprogamma’s, die nog moeten worden gemaakt, zijn daarbij uiteraard zeer belangrijk.

Onderwerpen die de gemeente voor het komende begrotingsjaar verder belangrijk vindt zijn: realisering en herinrichting van de passantenhaven en de veerdam, reconstructie van enkele doorgaande wegen, woningbouw-programma’s, de verbouw van de Burgemeester Waldaschool in Nes, het verbeteren van de strandvoorzieningen, fysieke structuur van dorpen en bedrijventereinnen, het opstellen van een verkeer- en vervoersplan gericht op duurzaam- en veiligheid en het ontwikkelen van een sportbeleid met voorzieningen van (inter)nationale betekenis. Bron: Gemeente Ameland

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18280

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *