Financiële positie Ameland positief

BALLUM – De financiële positie van Ameland is positiever dan begroot. De jaarrekening 2008 sluit met een voordelig saldo van € 915.403. Burgemeester Albert de Hoop is trots op de jaarrekening. Er is met de hand op de knip bestuurd, meldt de portefeuillehouder financiën.

Desondanks waarschuwt raadslid Tonnie Overdiep (PvdA) dat er allerminst reden is om te juichen. De meevallers bestaan uit eenmalige zaken. Het financiële beeld voor 2009 ziet er minder rooskleurig uit. Belastingverhoging zou soulaas kunnen bieden, zegt het PvdA-raadslid. “Dat zal vanwege de verkiezingen dit jaar niet worden voorgesteld,” vermoedt hij. “Pas op voor 2011,” waarschuwt hij de Amelanders alvast.

De belastingverhogingen van afgelopen jaar brachten bijna een miljoen meer in het laatje van de gemeentelijke kas. Het deed Piet IJnsen ontevreden opmerken: “Met 50% belastingverhoging kun je een klapper maken.”

IJnsen is het met een aantal zaken uit de jaarrekening fundamenteel niet eens. Hij verbaast zich over de extra kosten die gemaakt zijn voor project Groen Licht. “Het project was toch gesponsord?” IJnsen is ook niet te spreken over de verrekening van de subsidie voor de reconstructie van het Verdekspad in Nes. En dat de gemeente in 2008 geld heeft overgehouden, vindt hij geen wonder. Er zijn bijvoorbeeld slechts twee van de vier strandunits vervangen. “Geen wonder dat je dan minder uitgeeft.”

Anneke Touwen-Belt (CDA) is blij verrast over het positieve resultaat. Ze erkent ook dat de jaarrekening enigszins geflatteerd is omdat sommige zaken niet zijn uitgevoerd. De bibliotheek stond bijvoorbeeld voor 2008 in de boeken voor 180.000 euro. Dit geld is niet uitgegeven omdat de bieb pas in 2009 is gerealiseerd.

De jaarrekening 2008 wordt met meerderheid van stemmen vastgesteld. Fractie van Algemeen Belang Ameland stemt tegen, de andere fracties (CDA, VVD, PvdA en A’82) stemmen voor.

>>> lees hier meer over de raadscommissievergadering van 6 juli 2009

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18276

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *