Financiële informatie aan raad laat en summier

BALLUM – De raad van Ameland moet het dit jaar stellen zonder uitgebreide Kadernota en moet genoegen nemen met een inleiding over de stand van zaken op Ameland en een summiere uiteenzetting over begrotingswijzigingen. Bovendien komt het college heel laat met de uitgangspunten voor de meerjarenbegroting 2008 – 2011. Raadslid Piet IJnsen (ABA) is daar niet gelukkig mee. Hij wil eerder en meer informatie. De raad heeft afspraken vastgelegd in een financiële verordening, stelt IJnsen. Informatie- en beslissingsmoment worden nu in elkaar gedrukt. Raadslid Tonnie Overdiep (PvdA) meldt dat ook zijn fractie teleurgesteld is over de late gegevens. De raad wordt pas eind oktober geconfronteerd met een tekort van meer dan 800.000 euro over het lopende jaar. “Het is betreurenswaardig dat we niet eerder geïnformeerd zijn.”
Gunda Brunotte (CDA) herinnert aan de afspraak om vier keer per jaar financiële informatie door te spelen naar de raadsleden. Burgemeester Albert de Hoop draagt verschillende redenen aan waarom de cijfers zo laat bij de raadsleden in de bus zijn gevallen. De mei circulaire van het Ministerie kwam pas in juli, deze zomer moest er nog te veel worden doorgerekend en na de zomer was er sprake van een misverstand waardoor een vergadering niet doorging. De afspraak over de viervoudige informatieronde laat hij nazoeken en de financiële verordening moet op een enkel punt worden bijgesteld, meent de burgemeester. “Een nieuwe portefeuillehouder heeft nieuwe inzichten,” motiveert hij. De gemeente merkt op dat belastingverhogingen leiden tot meeropbrengsten. Daarmee wil de gemeente het tekort de komende jaren wegwerken. Welke belastingen worden verhoogd en met hoeveel cent komt volgende week aan de orde. Er ligt een plannetje om de toeristenbelasting te verhogen tot 1 euro en bij de forenzenbelasting bijna 50% op te gooien.

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18280

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *