Film over het Friese Waddengebied

LEEUWARDEN – Er moet een sfeervolle natuurfilm over het Waddengebied komen, aansluitend op de goed onthaalde film over de Oostvaardersplassen in de reeks De Nieuwe Wildernis. De Amsterdamse producent EMS Films start binnenkort met de researchfase. De provincie Fryslân draagt hieraan financieel bij. In 2015 wordt de teaser van de Waddenfilm uitgebracht.

Succes

Voorloper De Nieuwe Wildernis Oostvaardersplassen was met 700.000 bioscoopbezoekers een groot succes. Een film in deze reeks over het Waddengebied – Unesco werelderfgoed – vergroot de internationale bekendheid van de regio aanzienlijk. Aan de film is een scholenproject gekoppeld, dat de betrokkenheid van de jeugd bij het Waddengebied sterk stimuleert. Het onderwijspakket van de vorige film wordt door meer dan de helft van de Nederlandse basisscholen gebruikt.

Lwd2018

Er is een hecht verband met Kulturele Haadstêd 2018. Het project sluit naadloos aan op een van de drie thema’s uit het bidbook: Nature & Culture. De producent is dan ook in gesprek met de organisatie Lwd2018. De film moet een belangrijke plaats in de programmering van Kulturele Haadstêd innemen. Daarnaast wordt samengewerkt met zoveel mogelijk partijen die in het Waddengebied actief zijn.

Gedeputeerde Jannewietske de Vries: ‘Dat in film yn dit populêre en prachtige sjenre oer ús Waadgebiet de wrâld oer giet, betsjut in grutte ympuls foar de regio. Bekendheid fan it Waad en fan Kulturele Haadstêd. It wiist toeristen op it moais dat hjir oan ús provinsje leit, en dat smyt ynvestearrings yn de regio op. Ek moai, dat der safolle ferbining te lizzen is, tusken de produsint en ús kreative sektor, mei Lwd2018 en mei lokale partijen.’

Onderzoek

Op dit moment verkeert de film nog in de onderzoeksfase, die op korte termijn van start gaat. De provincie Fryslân ondersteunt het onderzoek met € 60.000,-. Deze researchfase is van groot belang voor het maken van een kwalitatief hoogstaande film voor een internationaal publiek.

Provincie Frylân

⇒ lees hier Werelderfgoed viert vijfde verjaardag

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18280

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *