Fietspad van vuurtoren tot aan Oerd opgeknapt

BUREN – Met het opknappen van het fietspad door de duinen, dat van de vuurtoren tot aan het Oerd loopt, gaat een lang gekoesterde wens in vervulling. Het fietspad wordt verbreed tot 2,5 meter en krijgt een nieuwe toplaag van kleischelpen. De gemeente doet daarmee aan kwaliteitsverbetering. Het fietspad wordt veiliger, onvriendelijk asfalt wordt verwijderd en het fietspad wordt deels ‘spannender’ gemaakt. Waar het pad nu een min of meer rechte lijn van oost naar west maakt, wordt een slinger toegevoegd. Dit doet raadslid Dirk Brouwer (A’82) verzuchten dat het wat hem betreft niet spannender hoeft. De natuur is spannend genoeg van zichzelf. Dat blijkt uit het feit dat een geplande bocht ter hoogte van paal 18 niet kan worden uitgevoerd. De bocht stond geprojecteerd in het leefgebied van de rugstreeppad.

Rugstreeppadden komen overal in Nederland voor op warme, open, zandige terreinen. Er moet echter wel water in de buurt zijn voor de voortplanting. Dit kunnen poeltjes zijn, maar de soort plant zich ook voort in brakwater. De duingebieden langs de kust en op de eilanden zijn daarom ook een bolwerk voor deze soort. Bijzonder is dat hij ook in brakwatergebieden kan leven. Het zijn snelle lopers en goede klimmers, die leven van insecten. Op warme voorjaarsavonden kun je de welluidende roep van deze pad horen.
Op het heetste deel van de dag beschermt de rugstreeppad zich tegen uitdroging door zich zo’n 10 cm diep in te graven in het duinzand.
De rugstreeppad is ’thans niet bedreigd’ maar nadert volgens de Nederlandse Rode Lijst van amfibieën en reptielen de status van ‘kwetsbaar’. Het schaarser worden van het open, stuivende duinlandschap en de verdroging van de duinen zijn daar oorzaken van.
Op de trilaterale Rode lijst van het waddengebied wordt de rugstreeppad genoemd als kwetsbare soort. In Nederland komt de rugstreeppad nog algemeen voor, in Duitsland is de soort kwetsbaar en in Denemarken is de soort vatbaar voor bedreiging. De bedreigingen voor de rugstreeppad zijn gelegen in het verlies van geschikte habitats en veranderingen in de waterhuishouding. Mogelijk vormt verstoring ook een bedreiging.
Bron: Ecomare
Het fietspad wordt tevens aangekleed met verschillende voorzieningen. Iets ten oosten van de Engelsmanduun komt een schuilhut. Een kilometer oostelijker wordt een vogel kijkhut neergezet. Bij paal 18.5 komt een uitkijkpunt en een knuppelpad. Dat is een pad van vlonders, dat regelmatig onder water komt te staan. Bovendien plaatst de gemeente prullenbakken en fietsenrekken.
De werkzaamheden beginnen in de nazomer.
Dat het fietspad pas nu wordt aangepakt heeft te maken met de eigendomsrechten. Tot eind vorig jaar was Rijkswaterstaat eigenaar. Op 1 januari 2005 heeft RWS het fietspad overgedaan aan gemeente Ameland. RWS gaf een buidel geld met 550.000 euro’s mee. De reconstructie kost bijna twee miljoen. De gemeente is hiervoor nog geen 13 duizend euro kwijt. Subsidies en terugvordering van BTW plus de bijdrage van RWS dekken de kosten op dat laatste beetje na.
Burgemeester Paul Verhoeven is een tevreden man. “Dit project laat zien dat je subsidie kunt krijgen als je er echt voor gaat.”

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *