Familie Stelp-bewoners is gewaarschuwd

HOLLUM – Verhuizen van bewoners van zorgcentrum De Stelp naar speciaalverpleeghuis Anna Schotanus in Heerenveen is een scenario dat Kwadrant voor Ameland heeft uitgewerkt, als het coronavirus vat krijgt op De Stelp. Alleen in het uiterste geval.

Kwadrant manager Willem van der Kooi zegt er het volgende over: “Mocht er een grote uitbraak zijn en moeten we verhuizen, dan zal eerst gekeken worden om welke mensen het gaat. Het is niet standaard dat dan iedereen verhuist. Bij de uitbraken die op dit moment in Nij Statelân en de Hofwijck zijn, worden afdelingen in quarantaine geplaatst en gaat er niemand naar Heerenveen. Dat kan ook heel goed een optie voor De Stelp zijn als dat realiseerbaar is.” Kwadrant en haar medewerkers blijven zorg bieden en proberen die koste wat kost op het eiland te houden. De aula aan de Hidde Dirks Katstraat is ingericht als mogelijke corona-unit.

Van de Kooi: “Mocht er door omstandigheden een grote uitbraak zijn, die wij niet meer kunnen behappen, bijvoorbeeld als er ook veel personeelsleden besmet zijn, dan komt een eventuele verplaatsing naar Heerenveen in beeld. Voor mensen die extra complexe zorg nodig hebben, die wij niet kunnen leveren geldt dat ook.”

Verhuizen naar Heerenveen is vooralsnog niet aan de orde. “Maar het is wel een scenario, dat kan opduiken als het helemaal misgaat. Dat zouden we uiteraard allemaal heel erg betreuren.”

Het Heerenveen-scenario werd als doemscenario in een brief aan familie en contactpersonen van bewoners genoemd, omdat De Stelp op Ameland kwetsbaar is.

Sommige mensen doen wat makkelijk over de beschermende maatregelen, zegt Van der Kooi. Daarom werd Heerenveen in de brief genoemd. “Wat mij betreft zou het een rampenscenario zijn als we onze bewoners moeten verhuizen. Bij elke verdenking van een besmetting houden we allemaal ons hart vast. Het geeft veel stress in afwachting van de uitslag van de test. Niet iedereen is doordrongen van wat het met de mensen in De Stelp doet, als er weer een verdenking van een besmetting is.”

Dossier Corona

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18280

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *