Facts en figures over onbewoonde Waddeneilanden

AMERSFOORT – Nieuwe brochure ‘Op een onbewoond eiland in de Waddenzee’ van gezamenlijke beheerders

Onbewoonde eilanden spreken bijna altijd tot de verbeelding. Een nieuwe publieksbrochure geeft samen met online informatie een uniek overzicht van de 10 onbewoonde Waddeneilanden en zandplaten in ons enige natuurlijk Werelderfgoed. Door mensen onbewoond dan, want er leven wel heel veel dieren! Men komt meer te weten over de natuur, locatie en dynamiek én de toegankelijkheid van elk onbewoond plekje. Daarnaast biedt de brochure extra informatie over één bijzonder aspect van een plaat of eiland in de dynamische Waddenzee.

De wadbeheerders werden en worden regelmatig geconfronteerd met vragen over deze bijzondere plekjes in de Waddenzee: waarom is deze zandplaat bijzonder, waarom mag ik er wel/niet komen, wie beschermt de natuur, wat kom ik er tegen, verandert het eiland van vorm, etc. Ieder beantwoordde die vragen op zijn eigen manier en beheerders moesten vaak naar elkaar doorverwijzen.

Toegankelijk

Staatsbosbeheer heeft als pilot een afstudeerder wetenschapscommunicatie de opdracht gegeven om informatie over álle onbewoonde eilanden en -platen te ontsluiten voor het op de Waddenzee gerichte publiek. Het is echt een gemeenschappelijk project, want alle beheerders van eilanden en platen (Rijkswaterstaat, Landschap Noord-Holland, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en de Waddenunit van EZ), hebben meegewerkt. Daarnaast is de brochure mede mogelijk gemaakt door Vogelbescherming Nederland (programma Rust voor Vogels, Ruimte voor Mensen) en het Werelderfgoed Waddenzee. 

Brochure en website brengen de onbewoonde eilanden en zandplaten in het Nederlandse deel van de Waddenzee op een toegankelijke manier in beeld. Het zijn tien plekken in wat Nederlanders het mooiste natuurgebied van ons land vinden. Er wonen geen mensen en soms mogen die er ook niet komen. Hier heeft de natuur het rijk alleen. Van west naar oost zijn het: Razende Bol, Richel, Griend, Robbenbank, Rif, Engelsmanplaat, Simonszand, Rottumerplaat, Rottumeroog en Zuiderduin.

Waar te verkrijgen?

De brochure heeft een oplage van ruim 7.000 en wordt komende weken breed verspreid over het hele Waddengebied, vooral bij recreatiebedrijven, rederijen, VVV's en bezoekerscentra. De online informatie staat op www.waddenzee.nl: de website van de ministeries van EZ en I&M, de drie Waddenprovincies in samenwerking met Tresoar en Waddenacademie. Na een evaluatieronde in voorjaar 2017 wordt bekeken of een tweede druk van de brochure wenselijk is.

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *