Extra wildmaatregelen op provinciale wegen

LEEUWARDEN – Steeds vaker vinden op provinciale wegen aanrijdingen plaats met overstekend wild. De provincie treft de komende jaren extra maatregelen om zulke ongevallen te voorkomen. De focus ligt op locaties waar de meeste aanrijdingen gebeuren. In totaal gaat het om een investering van bijna 600.000 euro voor de komende tien jaar.

Reeën en damherten

Verspreid over Fryslân komen per jaar ruim 700 reeën en damherten in botsing met een auto. Aanrijdingen met deze dieren zijn een gevaar voor het verkeer, zeker als de snelheid hoger is dan 60 kilometer per uur. Om de verkeersveiligheid op provinciale wegen te verbeteren treft de provincie maatregelen.

Op grond van een inventarisatie over de periode van 2017 tot 2020 is een selectie gemaakt van vijf locaties. Daarbij is gekeken naar het aantal ongevallen en naar de impact van een ongeval. Het gaat om de N351 bij Rottige Meenthe, de N359 bij Ruigahuizen/Rijs, de N380 bij Mildam-West en de N381 ter hoogte van Appelscha en Wijnjeterperschar. Hiervoor is de komende twee jaar 250.000 euro beschikbaar.

Er zijn verschillende maatregelen mogelijk, zoals waarschuwingsborden, wildrasters of het verlagen van de snelheid. Ook communicatie over wild om wildongevallen te voorkomen is een maatregel. Per locatie bekijkt de provincie welke maatregel toegepast wordt. Een combinatie is ook mogelijk.

Otters

Ook het aantal ongevallen met otters neemt toe. In 2020 en 2021 waren dat er jaarlijks meer dan zestig. Daarmee sneuvelt naar schatting een derde deel van de Fryske otterpopulatie in het verkeer.

Vanuit het Otterarrest (2014) zijn in Fryslân vier gevaarlijke oversteekplekken voor otters op provinciale wegen aangepakt. Het resterende budget van 340.000 euro wil de provincie inzetten in de komende tien jaar. Per jaar is er 34.000 euro beschikbaar om bestaande en nieuwe otterknelpunten langs provinciale wegen aan te pakken. Jaarlijks bekijkt de provincie welke knelpunten aangepakt worden.

Hoewel de maatregelen gericht zijn op provinciale wegen, komen wildongevallen op alle wegen voor. De provincie overlegt met Rijkswaterstaat en gemeenten waar maatregelen gewenst zijn. Het doel is dat mens en dier zich in Fryslân veilig kunnen verplaatsen.

Ameland

Ameland heeft geen provinciale wegen en ook geen damherten en otters, maar wel reeën. De dieren willen nog wel eens de Verbindingsweg oversteken. Rij daar kalm. Lees er hier ook over.

Bron Provincie Fryslân en eigen redactie

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18276

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *