Extra impuls voor innovatief MKB Noord-Nederland

LEEUWARDEN – Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf, die de haalbaarheid van een nieuw product, dienst of proces willen meten of samen aan innovatieve oplossingen werken, kunnen subsidie aanvragen. In totaal is er ruim 7 miljoen euro beschikbaar. De subsidies worden verstrekt door de Rijksoverheid en de provincies Fryslân, Groningen en Drenthe. Het betreft twee subsidies uit het programma MKB-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT). De subsidies MIT Haalbaarheid en MIT R&D Samenwerking kunnen vanaf respectievelijk 12 april en 1 juni aangevraagd worden bij het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN).

Met de MIT-subsidies onderstreept provincie Fryslân het belang voor ondernemers om te blijven ontwikkelen en innoveren. Gedeputeerde Friso Douwstra: “Circulariteit, energie, gezondheid en digitalisering zijn maatschappelijk relevanter dan ooit. Voor ondernemers biedt dit – naast uitdagingen – ook nieuwe ontwikkelkansen. Ik ben blij dat we met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat ondernemers met de MIT-subsidie kunnen ondersteunen bij het benutten van deze kansen. Op die manier krijgen innovatieve ondernemers in het noorden een extra impuls.”

MIT Haalbaarheid

Met deze subsidie kunnen ondernemers de economisch en technisch sterke en zwakke kanten, kansen en risico’s van een nieuw product, dienst of proces onderzoeken. Op basis hiervan kunnen zij vervolgens besluiten of zij overgaan tot ontwikkeling van de innovatie. Er wordt subsidie gegeven tot 40 procent van de kosten voor onafhankelijk innovatieadvies, loonkosten van werknemers, eigen uren, apparatuur en materiaal. De subsidie heeft een maximum van € 20.000 per Haalbaarheidsproject.

MIT R&D Samenwerking

Deze subsidie is bedoeld voor research en development. Ondernemers, die samen met andere ondernemers aan innovatieve oplossingen voor de toekomst werken, kunnen steun aanvragen voor een onderzoeks- en ontwikkelingsproject. Binnen dit project ontwikkelen zij samen een nieuw product, dienst of proces dat dicht bij de markt staat. Er wordt subsidie gegeven tot 35 procent van de kosten voor onder andere personeel, apparatuur en materiaal. De subsidie heeft een maximum van € 350.000 per R&D-samenwerkingsproject.

Subsidie aanvragen en contact

  • MIT Haalbaarheid: www.snn.nl/MITH2022
  • MIT R&D Samenwerking (vanaf woensdag 1 juni 2022): www.snn.nl/MITRDS2022
  • Telefoon: 050-5224 915 | Mail: bedrijfsontwikkeling&groei@snn.nl

Bron: Provincie Fryslân

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18280

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *