Extra geld voor Friese monumenten

LEEUWARDEN – Voor restauratie en onderhoud van monumenten trekt de provincie een extra bedrag van € 1,2 miljoen uit. Dat is niet alleen goed voor het behoud van deze monumenten. Er komen zo ook meer opdrachten voor de bouw- en restauratiesector, die last heeft van de economische crisis.

De provincie heeft 119 aanvragen voor de subsidieregeling voor monumenten ontvangen. Die zijn samen opgeteld goed voor een bedrag dat het beschikbare budget ruimschoots overschrijdt. Alleen voor de categorie ‘herbestemming in combinatie met restauratie’ kan men nog tot en met 31 december 2012 subsidie aanvragen.

Door 1 miljoen euro toe te voegen aan de categorie ‘restauraties rijksmonumenten’ kan 60 procent van de aanvragen worden gehonoreerd. Door € 232.000 toe te voegen aan de rubriek ‘onderhoud rijksmonumentale molens’ kunnen alle aanvragen worden verleend. Uiterlijk 10 december maakt de provincie bekend welke aanvragen subsidie krijgen.

Het College heeft het extra geld gevonden door andere accenten te leggen binnen de subsidieregeling en het budget voor erfgoed. Daarnaast is geld benut uit vorige subsidierondes voor monumenten. Dat kon, omdat plannen niet zijn doorgegaan of goedkoper uitvielen. Ook haalt het College monumentengeld voor 2013 naar voren.

De extra honoreringen zijn goed voor het behoud van monumenten. Er komen zo ook meer opdrachten voor de bouw- en restauratiesector, die last heeft van de economische crisis. Eind 2011 namen Provinciale Staten een motie aan om in deze collegeperiode de Friese economie waar mogelijk te steunen.

De provinciale subsidie bedraagt ruim € 3 miljoen. Dat is inclusief het geld dat het Rijk voor de restauratie van rijksmonumenten aan de provincie doorgeeft. Omdat eigenaren en fondsen er ook geld in stoppen, komt de totale investering uit op 8 miljoen euro.

Bron: Provincie Fryslân

Faber Beheer

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18269

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *