Exmoor pony’s in Roosduinen

NES – "Wat vind jij van de Exmoor pony's?" Dit is één van de vragen, die Romy Bunicich stelt voor haar afstudeeronderzoek aan het Van Hall Larenstein, over de Exmoor pony's. Deze dieren lopen als grazers in het natuurgebied Roosduinen op Ameland. In samenwerking met Staatsbosbeheer voert zij haar afstudeeronderzoek uit en vraagt ze de hulp van bezoekers aan Roosduinen om mee te werken aan een korte enquête.

Grazers als natuurbeheerder

Sinds december 2022 lopen er tien Exmoor pony’s rond op Roosduinen. Naast de Soay schapen en Hereford runderen nemen zij nu een deel van het natuurbeheer waar op Roosduinen. Deze grazers doen een hoop werk voor ons. De natuur heeft last van de enorme stikstofuitstoot. In de lucht bindt de stikstof zich met water of met zuurstof en in die vorm daalt het dan ook weer neer. De gebieden worden hierdoor steeds voedselrijker, wat voor ons duingebied niet wenselijk is. Grassen, bramen en brandnetels krijgen de overhand en verdringen de typische duinvegetatie. Door de voedselrijke laag er af te halen (plaggen) voeren we de voedingsstoffen in één keer af en kan de juiste plantengroei zich ontwikkelen. Een wat minder ingrijpender methode is het inzetten van grazers. Zij knabbelen de ongewenste vegetatie langzaam weg. Daarom zetten we ook graag grazers in, zoals vaker in ons blog gemeld.

→ lees hier het hele  verhaal op het Boswachtersblog > daar is ook de link naar de enquête te vinden

 

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18260

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *