Evenwichtige begroting voor programma LF2018

LEEUWARDEN – De financiering voor Leeuwarden-Fryslân 2018 (LF2018) is nagenoeg rond. Provincie Fryslân en de gemeente Leeuwarden leveren eenmalig extra financiële inzet, zodat de laatste belangrijke stappen gezet kunnen worden richting 2018. Daarnaast dekken de overheden enkele mogelijke risico’s af met een voorziening. Provinciale Staten en de gemeenteraad buigen zich binnenkort over het voorstel.

Leeuwarden-Fryslân 2018 is blij met het voornemen van de colleges om onder meer een extra financiële bijdrage van 1,75 miljoen euro vrij te maken. Door hun gezamenlijke extra investering is er nu een evenwichtige begroting voor Culturele Hoofdstad van Europa 2018. ,,Hiermee”, zegt financieel directeur John Bonnema, ,,kunnen onze plannen, grotendeels al vastgelegd in het bid book uit 2013, worden uitgevoerd.”

De steun van de beide colleges helpt het programma te consolideren. Grote producties als Giant Steps (Royal de Luxe) en 11Fountains kunnen nu zeker doorgaan. Bovendien wordt de uitvoering van het project 11Fountains overgedragen aan de Provincie, die beter kan instaan voor de lange termijn-ontwikkeling van dit project.

De Gemeente Leeuwarden neemt een deel van de logistieke verantwoordelijkheid op zich voor het project Giant Steps, vanuit hun specifieke expertise in de binnenstad. De verantwoording over de artistieke productie blijf een taak voor LF2018. Bonnema: ,,Zowel de provincie als gemeente zijn met ons van mening dat het culturele programma volgend jaar niet zonder een publiekstrekker als Royal de Luxe kan. Zonder de extra financiële steun was een bezoek van deze reuzen onder druk komen staan.”

Bonnema benadrukt dat er geen overschrijding van het budget heeft plaatsgevonden: ,,Ons uitgangspunt was en is: we geven geen geld uit dat er niet is.”

LF2018 streeft naar een gezond evenwicht tussen de doelstellingen uit het bid book, de uiteindelijke programmering en een sluitende meerjarenbegroting.

Ook in de volgende maanden zal onze familie van sponsoren en partners nog groeien, zowel voor de bid book-projecten als voor de talrijke mienskipsprojecten. Met een begroting in evenwicht kan de focus nu gericht worden op het bekendmaken van het volledige programma op 5 oktober 2017.

Bron: LF2018

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18260

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *