Evaluatie Structuurvisie Waddenzee gepubliceerd

HARLINGEN – Minister Schultz heeft het rapport van de evaluatie van de Structuurvisie Waddenzee naar de Tweede Kamer gestuurd. Belangrijkste conclusie: de Waddenzee is er niet op achteruit gegaan. Helaas is de Waddenzee er ook niet op vooruit gegaan, terwijl dat wel de bedoeling was. Vraag is nu of het instrument van een structuurvisie wel geschikt is om de kwaliteit van de Waddenzee te verbeteren. 

In de Structuurvisie Waddenzee heeft het Rijk haar beleid voor de Waddenzee vastgelegd. De evaluatie van de structuurvisie is gemaakt omdat de looptijd van die structuurvisie (voorheen bekend als PKB Waddenzee) in 2017 eindigt. Voordat er nagedacht wordt over nieuw beleid, is het natuurlijk belangrijk om na te gaan of het bestaande beleid goed werkt. 

De structuurvisie zegt:

“De hoofddoelstelling voor de Waddenzee is de duurzame bescherming en ontwikkeling van de Waddenzee als natuurgebied en het behoud van het unieke open landschap.”

In het evaluatierapport staat dat de Waddenzee er in ieder geval niet op achteruit is gegaan. Dat betekent dat de structuurvisie redelijk heeft gewerkt in het tegengaan van ongewenste ontwikkelingen. Het is natuurlijk de vraag of dat helemaal waar is – recente gebeurtenissen rond zout- en gaswinning lijken dat bijvoorbeeld niet helemaal te bevestigen. Daarnaast is er in ieder geval van de in de hoofddoelstelling genoemde en gewenste ontwikkeling weinig terecht gekomen. Dat wordt in het rapport ook gesignaleerd.

De Waddenvereniging vindt dat de evaluatie aanleiding moet zijn om de vraag te stellen hoe we het gaan organiseren dat de Waddenzee er wel op vooruit gaat. Daarbij is het de vraag of het instrument structuurvisie niet goed is, of dat de uitvoering ervan niet goed is gebeurd. De Waddenvereniging signaleert dat er op veel terreinen een goed beleid is voor de Waddenzee, maar dat de uitvoering daarvan achterblijft. Ze pleit daarom voor een goede organisatie van die uitvoering en zal hier dit jaar actief op in gaan zetten. Alle betrokkenen zouden zich daarbij kunnen laten inspireren door de wijze waarop onze partnerlanden Denemarken en Duitsland het beleid en het beheer rond hun deel van het werelderfgoed Waddenzee hebben georganiseerd.

⇒ lees meer over de Waddenzee op Waddenpost

 

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18280

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *