Evaluatie crisisorganisatie tijdens containercalamiteit

LEEUWARDEN – In opdracht van de veiligheidsregio’s Fryslân, Groningen en Noord-Holland Noord heeft het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) het functioneren van de crisisorganisatie tijdens de containercalamiteit geëvalueerd. Op donderdag 20 juni 2019 wordt dit onderzoeksrapport met de daarbij behorende conclusies en aanbevelingen gepresenteerd. 

  • Menno van Duin (lector crisisbeheersing bij het IFV) zal de inhoud van het evaluatierapport, de conclusies en aanbevelingen kort toelichten.
  • Ferd Crone (voorzitter Veiligheidsregio Fryslân) zal een reactie op het evaluatierapport geven.
  • Wim Kleinhuis (directeur Veiligheidsregio Fryslân) en Bert Wassink (burgemeester Terschelling) zijn bij de presentatie aanwezig

Inhoud evaluatierapport

Nadat het containerschip MSC Zoë in de nacht van 1 op 2 januari 2019 boven de Waddeneilanden een groot aantal containers had verloren werd in Veiligheidsregio Fryslân opgeschaald. Deze opgeschaalde periode duurde tot 6 februari 2019. Het evaluatierapport richt zich op het functioneren van de crisisorganisatie in deze periode. De vraag die daarbij centraal staat is wat van de containercalamiteit kan worden geleerd. Deze vraag is onderzocht aan de hand van vier dilemma’s:

  • Voorbereiding op rampen en crises in het Waddengebied: planvorming versus praktijk.
  • Op- en afschaling: welk GRIP-niveau was passend?
  • Samenwerking: gedeelde en eigen verantwoordelijkheid.
  • Vrijwilligheid en veiligheid: wat vraagt dat van de veiligheidsregio?

Evaluatierapport

Het evaluatierapport komt donderag op de website van www.vrfryslan.nl.

Dossier Zeecontainers

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18260

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *