Euregio De Wadden is eensgezind

HOLLUM – Tijdens de tweedaagse conferentie van de Euregio De Wadden, die op 26 en 27 mei op Ameland werd gehouden, is gediscussieerd over onderwerpen die alle waddeneilanden aangaan. Het betreft veiligheid op en rond het water, energie, regels en wetten, kleinschalig menselijk medegebruik, duurzame economische ontwikkelingen en de werelderfgoed status.

De Euregio De Wadden is een cluster van Nederlandse, Duitse en Deense Waddeneilanden, inclusief Helgoland.

resoluties

Joke Geldorp, burgemeester van Texel, constateert dat de Euregio De Wadden geen wetten kan veranderen of aannemen. De waarde van de Euregio zit in het doen van voorstellen en aandacht vragen voor het gebied. “De Waddeneilanden hebben alle met dezelfde problematiek te maken. Wij vragen daar aandacht voor en wij zijn ervan overtuigd dat internationale samenwerking loont.” Wat de samenwerkende Waddeneilanden doen is hun zaak onder de aandacht van de ministers brengen die wel de macht hebben om wetten aan te passen.

De Waddeneilanden hebben een aantal resoluties aangenomen. De resoluties, die alle met algemene stemmen zijn aangenomen, worden aangeboden aan de ministers van de drie landen. In november hebben zij een Trilaterale bijeenkomst op Schiermonnikoog.

windmolens

Ze zijn het met elkaar eens over de windmolens.

Windmolens zijn welkom, maar dan wel meer dan 12 mijl uit de kust.

De Euregio wil graag dat de ministers een Europees veiligheidsbureau in het leven roepen dat toeziet op het naleven van de veiligheidregels op en rond het water.

De resolutie over de Vrije en toegankelijke waterwegen wijst de ministers op de nationale zorgplicht van het Rijk. In het bijzonder enkele Duitse Waddeneilanden en Ameland hebben te kampen met dichtslibbende vaargeulen waardoor de veerboten regelmatig vertraging oplopen.

paaseirollen

De Nederlandse Waddeneilanden hebben het kleinschalig menselijk medegebruik geïnventariseerd. Zowel Duitsland als Denemarken willen volgens Nederlands voorbeeld een dergelijke inventarisatie maken. De Euregio wil vastleggen welke eilandgebruiken zonder problemen mogen plaatsvinden. De lijst bevat mossels rapen, garnalen vangen, kokkels voor eigen gebruik zoeken en zelfs paaseirollen.

Als laatste ziet de Euregio graag een harmonisatie van wetgeving. In Nederland zijn de regels waaraan waddenvaarders zich te houden hebben strenger dan in Duitsland. De samenwerkende Waddeneilanden stellen de ministers voor hier een Europese wetgeving van te maken.

Het onderwerp over de Werelderfgoed status is twee jaar uitgesteld.

De volgende Waddenconferentie vindt in 2007 plaats op het Duitse Waddeneiland Sylt.

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *