Erik IJnsen nog langer tijdelijk raadslid

BALLUM – Erik IJnsen uit Hollum is voor de derde maal beëdigd als tijdelijk raadslid. Hij heeft er al 32 weken op zitten; hij werd voor de eerste periode op 26 oktober 2020 naar voren geroepen om de belofte te doen en half februari 2021 nog een keer. Op 17 mei 2021 vroeg de burgemeester hem ten derde male of hij belooft een integer gemeentebestuurder te zijn. "Ik weet hoe het werkt, he?" zei IJnsen, toen hij opstond en voor zijn beëdiging.

Burgemeester Leo Pieter Stoel nam de belofte af en Erik IJnsen beloofde getrouw te zullen zijn aan de Grondwet, de wetten na te zullen komen en zijn plichten als raadslid naar eer en geweten te zullen vervullen. "Dat verklaar en beloof ik," zei IJnsen, waarna hij bloemen kreeg overhandigd. "En hij heeft net beloofd dat hij niks aan zal nemen!", grapte fractiegenoot William de Jong. Een bloemetje bij een beëdiging, dat mag. Daar zit geen omkoping of beïnvloeding bij. Naar Siard Bonthuis, het raadslid dat IJnsen vervangt, was ook een bos gestuurd. Met beterschapswensen.  

IJnsen zit voor de fractie van AmelandEén aan de raadstafel als vervanger voor de zieke Bonthuis. AmelandEén laat zijn raadszetel niet graag leeg en vroeg IJnsen om tijdelijk mee te besturen. IJnsen was al schaduwfractielid, waardoor hij in raadscommissievergaderingen mee mocht vergaderen.  

De procedure van 15 februari moest nog een keer worden herhaald, inclusief het onderzoek van de geloofsbrieven. De geloofsbrieven houden een ondertekende verklaring met de openbare betrekkingen van het raadslid in spe in en een uittreksel uit de basisregistratie personen. Een commissie bestaande uit raadsleden, in dit geval Jeroen de Jong, Han van Heerde en Irma Marinus, controleert die papieren en beoordeelt of er belemmeringen zijn waardoor het feest niet door kan gaan. Die belemmeringen trof de commissie voor de derde keer niet aan.

Burgemeester Stoel en voorzitter van de gemeenteraad tot slot: "Ik hoop dat Siard Bonthuis gauw weer deel kan uitmaken van de raad. Niks ten nadele van de heer IJnsen."

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *