Erfgrens loopt door invalideparkeerplekken

HOLLUM – De erfgrens van het aan te leggen parkeerterrein aan De Hagen in Hollum loopt door de ondergrondse containers en door de geprojecteerde invalideparkeerplaatsen. In opdracht van de gemeente zijn er momenteel graafwerkzaamheden aan de gang die tot aanleg van het parkeerterrein aan De Hagen moet leiden. Aan de zuidkant grenst dat aan de O.P. Lapstraat, waar de ondergrondse containers staan en de invalideparkeervakken komen.

Het parkeerterrein wordt aangelegd na discussie tussen Douwe Bakker van de supermarkt en gemeente Ameland. De tuintjes van de vier huisjes die aan De Hagen stonden lagen deels op het terrein van Bakker en die erfgrens was destijds niet goed op schrift gesteld. Toen Bakker zijn eigen grond in gebruik wilde nemen stond de gemeente voor een dilemma: hoge kosten maken vanwege een rechtszaak die hoogst waarschijnlijk verloren zou worden of tot een overeenstemming komen met Bakker. Dat laatste kwam tot stand na een lang en slopend traject, waar colleges op sneuvelden.

Dirk Kooiker, schaduwfractielid van de VVD, legde tijdens de laatste raadscommissievergadering de vinger op wat een volgende zere plek kan worden. Het parkeerterrein ligt deels op gemeentegrond. “Dit moet geen discussie opleveren”, stelt Kooiker. De VVD-er pleit voor notariële beschrijving.

“Met de ondernemer is geen discussie over de erfgrens,” laat wethouder Theo Faber weten. Op heel veel plekken op Ameland liggen erven op wat vroeger berm was en gaan terreinen over perceelgrenzen heen. De glasbakken blijken deels op Bakkers grond te liggen en straks ligt het parkeerterrein ter hoogte van de invalideparkeerplaatsen deels op gemeentegrond. Als dat notarieel vastgelegd moet worden, dan komen de kosten voor rekening van de initiatiefnemer. De gemeente neemt dat initiatief niet, zegt Faber, want dat zou dik in de papieren gaan lopen vanwege de vele stukjes waarvoor dan een akte opgesteld zou moeten worden. Bakker en de gemeente weten beide van de kwestie en er is afgesproken dat een en ander met gesloten beurs wordt afgehandeld. “Er is niks aan de hand, wat de gemeente betreft,” besluit de wethouder.

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18271

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *