Erepenning voor Wetterskippers

LEEUWARDEN – Wetterskip Fryslân heeft de erepenning toegekend aan vertrekkend dagelijks bestuurslid Marian Jager-Wöltgens en aan algemeen bestuursleden Lolkje Efdé-Kleefstra, Lieuwe Tamminga en Marten Speerstra. De erepenning is een blijk van waardering voor mensen die zich in bijzondere mate verdienstelijk hebben gemaakt voor het waterschap. Het dagelijks bestuur kent de erepenning toe op advies van een commissie uit het algemeen bestuur.

Marian Jager-Wöltgens (Water Natuurlijk) was de afgelopen bestuursperiode (2015-2019) lid van het dagelijks bestuur bij Wetterskip Fryslân. Eerder was ze dagelijks bestuurder bij het toenmalige Waterschap Friesland (1993-2004). In de laatste bestuursperiode bekleedde ze de portefeuille Watersysteembeheer Friese boezem en Kaderrichtlijn Water.

Lolkje Efdé-Kleefstra (VVD) kreeg de penning, omdat ze de afgelopen 11 jaar (2008-2019) actief is geweest in het waterschapsbestuur als commissielid en lid van het algemeen bestuur. Eerder vertegenwoordigde ze de categorie ingezetenen in het algemeen bestuur van het toenmalige Waterschap Friesland (1997-2003) en had ze zitting in het voorlopig algemeen bestuur (2003-2004).

Lieuwe Tamminga (VVD) heeft zich 15 jaar actief ingezet voor het waterschapsbestuur. De afgelopen 10 jaar (2009-2019) was hij actief lid van het algemeen bestuur. In de periode ervoor (2004-2009) was hij namens de LTO lid van het dagelijks bestuur.

Marten Speerstra (CDA) kreeg de penning voor meerdere verdiensten. Hij heeft zich de afgelopen periode (2014-2019) actief ingezet als lid van het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân. Daarvoor was hij lid van het voorlopig algemeen bestuur (2003-2004). En in de periode 1996 tot 2004 was hij lid van het college van volmachten en van het dagelijks bestuur van waterschap Boarn en Klif.

Erepenning Naast de nu uitgereikte erepenning zijn dragers van de erepenning Herre Kingma (voormalig loco-dijkgraaf en oud-bestuurslid), Arie Kranendonk (oud-voorzitter Stichting ir. D.F. Woudagemaal) en Wiggert Amsterdam (oud-coördinator vrijwilligers Stichting ir. D.F. Woudagemaal) en Foeke de Wolf (oud-bestuurslid en actief betrokken burger), Aaltje Rispens (oud-lid dagelijks bestuur), Roel de Jong (oud-lid dagelijks

bestuur), Klaas van Weperen (lid algemeen bestuur), Hans Hiemstra (manager water), Wim Kuijken (voormalig deltacommissaris).

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18260

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *