Eén handhavingsverzoek op Ameland

BALLUM – In december 2020 kwam er op het gemeentehuis in Ballum één handhavingsverzoek binnen. Dat staat in de verantwoording die burgemeester Leo Pieter Stoel aan de gemeenteraad schreef. 

Op basis van de op 1 december 2020 ingegane Tijdelijke wet maatregelen covid-19, zijn enkele bevoegdheden overgegaan van de voorzitter van de veiligheidsregio (burgemeester van Leeuwarden Sybrand van Haersma Buma) naar Stoel. De burgemeester legt daarover verantwoording af aan de gemeenteraad.

Die bevoegdheden betreffen verlenen van ontheffingen van landelijke regels in bijzondere gevallen. Het gaat dan om groepsvorming, evenementen en openstelling publieke plaatsen. Ook gaat het om handhaving door het geven of opleggen van aanwijzingen, bevelen, sancties of dwangsommen.

Geen uitzonderingen

Stoel houdt niet van uitzonderingen. De burgemeester zet in op communicatie, gedragsbeïnvloeding, draagvlak vergroten en samenwerking met inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen om zo op preventieve wijze naleving van de coronamaatregelen te bewerkstelligen. Bij excessen of herhaaldelijke overtredingen wil hij wel meer inzetten op repressie, maar dat is op Ameland nog niet nodig gebleken.

Er kwam geen verzoek tot groepsvorming binnen en ook geen aanvraag voor een evenement. Wel kwam er een ontheffingsverzoek voor een pick-up punt bij een winkel. Dit verzoek is afgewezen omdat het niet op een publieke plaats gepland stond, het geen bijzonder geval betrof en omdat het verkooppunt zou kunnen bijdragen aan de verspreiding van het coronavirus.

Carbid en oliebollen

De gemeentelijke toezichthouders maken in samenspraak met de politie rondes door de gemeente en bespreken met ondernemers wat wel en wat niet is toegestaan onder de huidige coronarichtlijnen. Ook bij de gemeente kwamen diverse vragen over de coronamaatregelen terecht die al dan niet in overleg met de Veiligheidsregio en VNG werden beantwoord.

Met carbidschieters werd overleg gevoerd en oliebollenkramen mochten hun oliebollen verkopen, al kregen ze wel extra regels vanwege de corona pandemie. De oliebollenverkopers hebben zich daar keurig aan gehouden, stelt Stoel tevreden vast.

Handhavingsverzoek

In handhavende zin kreeg de burgemeester één verzoek binnen. Het betrof een winkel met onder meer drogisterijwaar. Een drogist is een essentiële winkel en mag derhalve open blijven, maar dan moet hij wel meer dan 70 procent drogisterijartikelen verkopen. Dat is niet zo, stelt de indiener van het handhavingsverzoek. De gemeente vroeg daarop omzetcijfers aan de drogist. Het is de enige manier om vast te stellen of er aan de criteria wordt voldaan, stelt burgemeester Stoel.

Raadslid Jeroen de Jong (CDA) meent dat je die omzetcijfers niet van een ondernemer kunt verlangen. Een BOA had moeten controleren en eventueel beboeten, vindt De Jong.

“Een handhavingsverzoek door derden begrijp ik, maar toch is het aan een BOA om ter plekke te constateren wat er aan de hand is.” De Jong vindt het een bijzondere gang van zaken en hoopt dat dit in de toekomst niet nog eens voorkomt.

Stoel stellig: “Het is niet aan de BOA om op basis van zijn onderbuikgevoel vast te stellen of er 70 procent van de omzet wordt gehaald of niet. Dat zal secuurder moeten gebeuren.” De kwestie is nog in onderzoek.

Dossier Corona

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18280

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *