Elektronische gemeente

BALLUM – Gemeente Ameland gaat meer diensten verlenen via de computer.
Het komt voort uit het landelijke programma Andere Overheid. Met het programma Andere Overheid heeft het kabinet een visie vastgesteld die gestalte moet geven aan een beter functionerende overheid. Met dit programma werkt het Rijk aan een krachtige overheid, die de samenleving centraal stelt én slagvaardig is. Het programma omvat verbeteracties en initiatieven rond de thema’s: betere dienstverlening, minder bureaucratie en een slagvaardige organisatie. Ook zet het Rijk in op minder regels en wil ze de administratieve lasten verlagen.
Het Rijk ziet de gemeente als frontoffice voor de gehele overheid en de gemeente is daarmee het aanspreekpunt voor de burgers voor informatie over de overheidstaken.
Het programma Andere Overheid kent een aantal deelprogramma’s waarvan een belangrijk onderdeel is de invoeren van de Elektronische Overheid (ELO). Ook gemeente Ameland ontkomt hier niet aan.Door gebruik te maken van de mogelijkheden die door toepassing van ICT geboden worden wil het Rijk de dienstverlening verbeteren. Als doelstelling voor een betere dienstverlening worden genoemd: meer diensten via internet, één loket, eenmalige gegevensverstrekking en meervoudig gebruik en digitale identiteit.

Gemeente Ameland kiest ervoor om deze elektronische snelweg langs de weg der geleidelijkheid te ontwikkelen. Verbetering van de dienstverlening is een speerpunt van het Collegeprogramma.
Om de elektronische gemeente in te voeren stelt de raad een krediet beschikbaar van € 430.000 in 2009, € 171.000 in 2010 en € 171.000 in 2011.
Tineke Hemminga (PvdA): “We kunnen er lang en breed over praten. Het feit ligt er.” De gemeente blijft de mogelijkheid bieden om klanten fysiek te woord te staan. Dat is de gemeente verplicht.
Gunda Brunotte (CDA): “Ik hoop dat het goed voor de burgers uitpakt.” Het is een hoop geld dat er voor wordt uitgetrokken, meent zij.
Ook Piet IJnsen (ABA) loopt niet over van enthousiasme: “Schoorvoetend akkoord. We zullen wel moeten.” IJnsen vindt het vooral jammer dat er op dit gebied geen voordeel te halen valt uit de samenwerkende Friese Waddeneilanden.

© Persbureau Ameland 2009, op dit artikel rust copyright.

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *