Eilanders moeten blijven opletten

BALLUM – De Agenda voor het Waddengebied 2050 is een belangrijk document voor de duurzame bescherming en ontwikkeling van de Wadden. Het is een gezamenlijke agenda, die de Agenda wordt genoemd, van de diverse overheden en andere organisaties gelieerd aan de Waddenzee, die gezien wordt als een beleidskader waar de organisaties die betrokken zijn bij het Waddengebied zich aan moeten houden. Gemeente Ameland stemt in met de Agenda, maar wil nog wel een paar accenten aanbrengen.

Bereikbaarheid

Dat betreft als eerste het grote belang van een bevaarbare vaargeul, bereikbaarheid van het eiland en ontsluiting van de Ballumerbocht om de inzetbaarheid van de reddingboot te waarborgen. Ook wil Ameland geen snelheidsbeperking voor lokale vissers en maritieme dienstverleners in de vaargeul Molengat. Tevens wil het eiland dat historisch medegebruik mogelijk blijft. Amelanders moeten een netje kunnen zetten, bramen en cranberries kunnen blijven plukken en hun traditionele jacht kunnen blijven beoefenen. Ook moeten Wadexcursies mogelijk blijven, moeten de buitendijkse kwelders toegankelijk blijven en moet het mogelijk blijven dat Amelanders kokkels en mossels kunnen rapen en pieren kunnen steken. Ameland hecht er ook aan dat de eilanders buiten het broedseizoen op het strand kunnen rijden.

De Agenda

De bewoners van het Waddengebied moeten de hoogste prioriteit krijgen, meent de gemeenteraad van Ameland. “Zij weten hoe om te gaan met het Waddengebied en behandelen dit al eeuwen met respect,” zegt raadslid William de Jong van AmelandEén.

De punten die Ameland toe wil voegen aan de Agenda staan verwoord in een amendement die AmelandEén met coalitiepartner Algemeen Belang Ameland indiende en die unaniem door de Amelander raad wordt gesteund. De opmerkingen worden betrokken bij de behandeling van het Uitvoeringsprogramma 2021 – 2026 Agenda voor het Waddengebied. Dit voorjaar wordt dat vastgesteld.

Regie

Op 25 januari stond het Uitvoeringsprogramma op de agenda van de Tweede Kamercommissie Wadden. Vier nieuwe bewindspersonen beantwoordden de vragen van Kamerleden, te weten ministers Mark Harbers (VVD, Infrastructuur en Waterstaat), Christianne van der Wal (VVD, Natuur en Stikstof), Rob Jetten (D66, Klimaat en Energie) en staatssecretaris Hans Vijlbrief (D66, Mijnbouw). Teneur is dat Den Haag meer regie wil pakken in het Waddengebied en bij mogelijke gasboringen bij Ternaard.

Ons eiland

“Het is ‘ons wad’ en ‘ons eiland’”, zegt raadslid Jan Wijnberg van Algemeen Belang Ameland, “en omdat we er goed op gepast hebben willen we meepraten met wat ermee gebeurt.” Raadslid Jeroen de Jong van het CDA is daar cynisch over. Wie houden we nu voor de gek? gooit De Jong in het midden. “Als eilanden staan we 1-0 achter!” Wat de CDA-er betreft wordt de put gedempt terwijl het kalf allang verdronken is. “De belangen van de eilanders zijn niet goed behartigd!” En dat is dramatisch voor het cultuurhistorisch medegebruik. De Jong vreest dat de eilanders straks enorm worden ingeperkt. Jan Wijnberg meent juist dat deze zienswijze laat zien dat het eiland meepraat. “Als je niet meepraat kun je niks aanpassen.” William de Jong heeft het niet zo op de manier waarop Jeroen de Jong de kwestie aanvliegt. “Schoppen kan iedereen, maar wij willen inbreng. We zullen het samen moeten doen.” Wijnberg weet dat ook Terschelling en Schier meeluisteren naar wat de Amelander raad erover besluit.

Compliment

Burgemeester Leo Pieter Stoel benadrukt nog eens dat het college van Ameland zich heeft ingezet voor medegebruik. Wel wijst hij erop dat eilanders moeten opletten hoe de Agenda gaat worden uitgevoerd.

Dirk Metz van AmelandEén besluit de discussie tijdens de gemeenteraadsvergadering met een dik compliment voor Jan Wijnberg van Algemeen Belang Ameland. “Hij heeft zich altijd sterk gemaakt voor het cultuurhistorisch medegebruik.”

Doneren

Waardeert u het nieuws van PA, doneer dan een euro voor dit artikel of word Vriend. Klik hier maar eens >

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *