Eilanden nog niet mee in VVV Fryslân

LEEUWARDEN – Zeventien Friese gemeenten slaan samen met de provincie Fryslân de handen ineen voor krachtiger toeristische informatievoorziening en gastheerschap in hun gemeenten en in de provincie. Gistermorgen, 18 februari, heeft gedeputeerde Jannewietske de Vries overeenstemming kunnen bereiken over een Friese invulling voor een VVV-Fryslân. De nieuwe structuur wordt ondersteund door VVV-Nederland, de landelijke koepelorganisatie en de brancheorganisaties.
Gedeputeerde De Vries: “Gemeenten sette hjir in hoekstien foar toeristysk Fryslân. Toerisme jout ús ynwenners de lêste jierren almar mear banen; it is in geweldige groeisektor: Goed gasthearskip, goede iendúdige ynformaasjefoarsjenning foar de toerist, kânsen mienskiplik oppakke wêr’t dat mar kin: It kin no!” VVV Ameland stapt vooralsnog niet in deze VVV Fryslân. 

Met de overeenstemming wordt bereikt dat de sterke versnippering in de toeristische sector verleden tijd is. Procesmanager Martin Cnossen van Stichting DBF heeft een basispakket VVV-Fryslân ontwikkeld, waaraan nu 17 gemeenten gaan deelnemen. De gemeenten staan samen voor de exploitatie van het basispakket -ten bedrage van ruim 4 ton-. Dit zal het voorstel zijn aan de gemeenteraden. De provincie betaalt in 2011 en 2012 nog een ton per jaar mee.
Als motto geldt: Centraal doen wat centraal efficiënter, effectiever en goedkoper kan en decentraal wat naar inzicht van de gemeenten ter plekke efficiënter kan worden gedaan. Hiervoor wordt een dienstencentrum ingericht dat voor alle deelnemers veel werk uit handen neemt en producten en diensten levert. VVV-winkels en agentschappen blijven de verantwoordelijkheid van regio’s maar worden vanuit het dienstencentrum volop ondersteund zodat men veel zaken niet meer zelf hoeft te doen. Onderzocht zal worden hoe ook de Toeristische Informatie Punten (TIP’s) in de structuur kunnen passen.
Voorbeelden van producten en diensten vanuit het dienstencentrum:
• Algemeen aanspreekpunt en verwijsfunctie (voor organisaties)
• Beantwoording toeristische vragen
• Website voor VVV-Fryslân met webshop (in afstemming met BeleefFriesland.nl)
• Format voor Folders
• productie diverse VVV-gidsen
• Centrale ledenadministratie en database bedrijven
• Centrale inkoop producten voor winkel

Naast VVV-winkels komen er, vooral ook bij ondernemers, VVV-corners. Dit zijn onbemenste VVV-infopunten met onder meer een touchscreen waarop alle informatie over het bedrijf, de directe omgeving, de regio en Fryslân te vinden is. Toeristen kunnen zo vanuit hun verblijfplaats bedenken wat ze gaan doen. Al deze informatie komt ook beschikbaar voor internet en smartphones. En dat alles binnen één huisstijl voor Fryslân maar met herkenbare regio’s daarbinnen. Dat is belangrijk, want elke gebied heeft zijn eigen kracht.
Om dat samen te bepalen is de derde pijler van VVV-Fryslân: Ondernemerssamenwerking. Ondernemers zijn de belangrijkste schakel in de toeristische keten en ze worden gestimuleerd en gefaciliteerd om samen te werken aan netwerkvorming, gebiedspromotie, arrangementen etc. Alles wat ondernemers zelf belangrijk vinden kan hier worden gedaan. Daarbij is ook een belangrijke rol weggelegd voor de lokale VVV-kantoren/organisaties, Werken aan het plaatselijke folderaanbod en contacten met het bedrijfsleven. Het meer centrale model biedt zo juist kansen om lokaal nog dichter bij de ondernemers te staan.

De provincie zal het komende jaar in het proces de regie nemen om samen met de gemeenten de nieuwe structuur in te voeren en de bereikte overeenstemming verder uit te werken.

De gemeenten die nu al meedoen in de nieuwe structuur, liggen in de grootste en in opkomende toeristische gebieden in Fryslân: Leeuwarden, Midden-Fryslân, Zuidwest-Fryslân, Zuidoost-Fryslân en deels Noordwest-Fryslân.
De Waddeneilanden staan positief tegenover de nieuwe VVV-structuur. Gezien de vanouds bijzondere eilander positie ten opzichte van ‘de vaste wal’, besluiten zij vooralsnog niet tot deelname in de nieuwe structuur. Wel volgen zij de ontwikkelingen nauwlettend. Dit geldt ook voor de VVV-Lauwersland, dat zowel Friese als Groninger gemeenten omvat.
Bron: Provincie Fryslân

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18280

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *