Eilanden en SBB samen in ontwikkelagenda

TERSCHELLING – De gemeentebesturen van de Waddeneilanden en Staatsbosbeheer stellen samen een ontwikkelagenda op. Paraplu voor deze toekomstagenda is de ontwikkeling van en op de eilanden. De primaire verantwoordelijkheid ligt bij de gemeentebesturen; Staatsbosbeheer voelt zich als terreinbeheerder medeverantwoordelijk.

De gezamenlijke stuurgroep, onder voorzitterschap van burgemeester Jurrit Visser van Terschelling, bestaat uit de algemeen directeur van Staatsbosbeheer Chris Kalden en twee regiodirecteuren en de burgemeesters van alle vijf eilandgemeenten. Een projectgroep onder leiding van de secretaris/directeur van VAST (samenwerkingsverband van de eilanden) en een programmamanager van Staatsbosbeheer bereidt voorstellen voor. De stuurgroep verwacht eind januari met een eerste verslag te komen.

Agenda voor de toekomst

In de Ontwikkelagenda zullen veel thema’s ter sprake komen: gebiedsontwikkeling, beheer van wegen, paden en strandovergangen, handhaving, recreatie, financiën en erfpacht. De stuurgroep geeft nu eerst prioriteit aan de discussie over de eigendomsposities van Staatsbosbeheer op de eilanden, de overleg- en samenwerkingsvormen en een gezamenlijke verkenning van de toeristisch-recreatieve mogelijkheden en de invloed van erfpacht daarop. De gemeenschappelijke belangen en doelstellingen voor de korte en lange termijn zijn het vertrekpunt.

Verkoop van gronden

De minister en de Tweede Kamer hebben Staatsbosbeheer de opdracht meegegeven gronden die niet nodig zijn voor realisering van de doelstellingen inzake natuur, landschap, cultuurhistorie en recreatie te verkopen. De stuurgroep heeft over de te maken keuzes, voor zover het de eilanden betreft, in grote lijnen overeenstemming bereikt. De details worden in januari verder uitgewerkt. Voordat de algemene conclusies bekend worden gemaakt, worden de directbetrokkenen geïnformeerd.

Bron: Gemeente Terschelling

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *