Eerste fietsers over bodemsaneringspad

NES – Het verlegde fietspad bij paal 11.000 is 11 december in gebruik genomen door de eerste fietsers.

In de Zwanewaterduinen voert Rijkswaterstaat een bodemsanering uit. In de zestiger jaren werd hier een proefboring uitgevoerd om te zoeken naar olie en gas.

De vergunninghouder Caltex mocht destijds de vrijkomende boorspoeling in het terrein verspreiden, waardoor de bodem van de voormalige boorlocatie sterk verontreinigd is met barium en plaatselijk met lood en koper. Het grondwater is niet verontreinigd, laat RWS weten.

De verontreinigde grond wordt verwijderd door een open ontgraving. Hierbij wordt bronbemaling toegepast. Omdat er geen sprake is van vervuild grondwater kan het vrijkomende water verderop in het duin worden geloosd.

De grond wordt direct van het terrein afgevoerd. Het transport gaat via de duinovergang bij paal 11 over het strand naar de duinovergang van Ballum. Daarna via de weg naar de losstoep in de Ballumerbocht. De afvoer naar een erkend verwerker aan de vaste wal gaat per schip.

Door het te saneren gebied loopt een fietspad. Dit pad is verlegd in zuidelijke richting. Nadat alle vervuilde grond verwijderd en afgevoerd is, wordt het duinterrein als een natuurlijke duinvallei afgewerkt, de duinovergang wordt in zijn oude vorm hersteld. Maandag 8 december startte aannemer met de omlegging van het fietspad. In januari start de daadwerkelijke sanering.

De werkzaamheden worden alleen tijdens het daglicht uitgevoerd om zoveel mogelijk verstoring te voorkomen, het werk moet vóór de start van het broedseizoen (15 maart 2009) gereed zijn.


Bron: Rijkswaterstaat Ameland

 

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18260

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *