Eerste deel Feugelpôlle op Ameland klaar

HOLLUM – Vanmiddag zijn de eerste werkzaamheden op de Feugelpôlle opgeleverd; een prachtige kwelder aan de Zuidwestkant van Ameland. “Er is een klein huzarenstukje geleverd waar we nu al trots op zijn, in twee maanden tijd is er een kleischelpenbank neergelegd van 2000 m3 klei en 1000 m3 kleischelpen,” schrijft Marjan Veenendaal van Staatsbosbeheer. "Daarnaast is er voor de kwelder een 1100 m lange rijshoutendam gemaakt. Deze werkzaamheden vinden plaats in het kader van het project klimaatbuffer Zuidwest Ameland. Dit project richt zich op de versterking van de Feugelpôlle, zodat de natuurwaarden van het Waddengebied worden verbeterd en de kwelder beter bestand is tegen een hogere zeespiegel.

De Feugelpôlle is de afgelopen jaren door de natuurlijke dynamiek van de Waddenzee flink aan verandering onderhevig. Zo is de broedbiotoop van veel zeevogels, waaronder Grote Sterns, gehalveerd. In augustus 2012 is een experiment gestart om natuurlijke kweldervorming op deze plek in goede banen te leiden. Dit als onderdeel van het landelijke innovatieprogramma "Natuurlijke klimaatbuffers".

De betrokkenheid van de Amelanders bij de Feugelpôlle is groot. De positieve samenwerking tussen partijen, Staatsbosbeheer, Wetterskip Fryslân, Rijkswaterstaat, gemeente Ameland, Programma Rijke Waddenzee, Waddenvereniging en de vogelwacht Hollum-Ballum, heeft geleid tot de start van dit unieke project. De experimentele aanpak kan als voorbeeld dienen binnen het Waddengebied en andere delen van de Nederlandse kust. De betrokken organisaties monitoren deze maatregelen tot 2022. Er wordt komende jaren veel kennis opgedaan over het effect van de maatregelen en de vorming van kwelders."

>>> lees hier over de Feugelpôlle

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18260

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *