Economische impuls van 100 miljoen

GRONINGEN – Subsidie voor innovatie, energie, platteland en arbeidsmarkt.

 

Noord-Nederland investeerde in 2016 ruim 100 miljoen euro aan subsidiegeld in innovatie, energietransitie, plattelandsontwikkeling en werkgelegenheid. Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) zette daarvoor subsidiemiddelen in van de drie noordelijke provincies en grote steden en van het Rijk en de Europese Unie. Daarnaast zijn er het afgelopen jaar dankzij een krachtige lobby veel nieuwe projecten en samenwerkingsvormen ontstaan. Stuk voor stuk dragen deze projecten bij aan het verstevigen van de noordelijke economie. Weten welke resultaten er in 2016 gezamenlijk zijn behaald? Bekijk deze in het SNN jaarverslag 2016.

 

Innovatie

De gelden zijn gericht geïnvesteerd. Er werd 44 miljoen euro gestoken in economie en innovatie.Het SNN verstrekt innovatie- en investeringssubsidies. Met investeringssubsidies stimuleert het SNN de uitbreiding van bedrijven en verbetering van het vestigingsklimaat. De innovatiesubsidies zijn voor een groot deel gericht op de ontwikkeling van nieuwe producten, procedés en diensten, waarmee de concurrentiepositie van Noord-Nederland wordt versterkt. Vorig jaar zijn er 566 innovatieve projecten in het noordelijke bedrijfsleven ondersteund. 

Energie

Noord-Nederland heeft grote ambities op het gebied van klimaat en duurzame energie. Het SNN heeft voor deze ambities steeds meer fondsen beschikbaar en heeft hieraan in 2016 in totaal 55 miljoen euro besteed. Noorderlingen kunnen onder andere subsidie krijgen om hun woning energiezuiniger te maken. 

Arbeidsmarkt

Overheden, werkgevers- en werknemersorganisaties in Groningen en Drenthe hebben de handen ineengeslagen om samen knelpunten op de arbeidsmarkt op te lossen. Het SNN heeft hiervoor het afgelopen jaar 2,1 miljoen euro beschikbaar gesteld. Het betreft onder meer subsidies voor loon- en opleidingskosten. 

Plattelandsontwikkeling

Noord-Nederland zet in op verduurzaming van de landbouw. Het is een belangrijke economische sector in deze regio. Het SNN draagt middels subsidies bij aan innovatie, concurrentiekracht, duurzaam beheer en een goede conditie van het platteland. Voor de periode 2014 – 2020 is hiervoor 250 miljoen euro beschikbaar, waarvan in 2016 de eerste 4,3 miljoen euro is beschikt.

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *