Economievisie steun Friese ondernemers

LEEUWARDEN – Het welzijn en de welvaart van de Friezen verbeteren. Dat is het doel van het economisch beleid van de provincie Fryslân. De nieuwe beleidsvisie Economie laat zien hoe. Groen, slim en grensverleggende netwerken, dat zijn de nieuwe kernbegrippen.

Vandaag stelden Gedeputeerde Staten de Economische beleidsvisie vast. Het is een denkraam voor hoe de provincie de Friese economie wil stimuleren. De kwaliteiten van de provincie staan daarbij voorop. Zij zijn een belangrijk visitekaartje voor Fryslân. Ze vormen bovendien de basis voor een verdere duurzame en economische ontwikkeling.

Naast het streven naar een groene economie wil de provincie ook nadrukkelijk inzetten op een  kenniseconomie. Die wil ze realiseren met behulp van regionale netwerken. Hierin werken ondernemers, onderwijs en overheid samen aan innovaties.

De provincie zet met name in op 5 sectoren. Dat zijn duurzame energie, toerisme, watertechnologie, agro-food en de zorgeconomie. Daarnaast wil de provincie aandacht voor onder andere arbeidsmarktbeleid, bereikbaarheid en natuur & landschap. Ook  cultuur & creativiteit, woningbouw en regiopromotie zijn sectoren die aandacht krijgen.

Gedeputeerde Hans Konst: “By in grut ferskaat oan Fryske undernimmers binne wy op besite west. Ik haw sjoen dat de moaiste finings dien binne. Grut of lyts, de Fryske bedriuwen binne om grutsk op te wezen. Dat fertsjinnet us stipe! Mei dizze fisy kinne we dy stipe stal jaan.”

Voor de Friese economie trekt de provincie 6 miljoen euro uit tot 2016. Dat geld moet een veel grotere investering in de Friese economie uitlokken. Provinciale Staten moeten later dit jaar nog instemmen met de beleidsvisie.

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18276

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *