RSS
Zoeken

Dyslexie-epidemie in Nederland ook op Ameland

Geplaatst op: 09 februari 2017 - Categorie: School & Vereniging

BALLUM – Er waart een dyslexie-epidemie door het land en Ameland is er ook het slachtoffer van. In 2016 werd de noodklok geluid, omdat het eiland een schrikbarend hoog percentage dyslexie gevallen zou kennen. Het eiland zou met 16% ruim boven het landelijke gemiddelde zitten. Inmiddels zijn er onderzoeken gedaan en wordt er openlijk getwijfeld of de stoornis dyslexie wel bestaat. 

Professor Maassen
Prof. dr. Ben Maassen, hoogleraar Dyslexie een de RUG, is bezig met een onderzoek op Ameland naar de oorzaken van het schrikbarend hoge aantal woordblinden op het eiland. De dyslexie komt overigens niet op alle eilander scholen in gelijke mate voor. 

Hoogleraar Anna Bosman
Er zijn meer hoogleraren bezig met deze leesstoornis. Hoogleraar Anna Bosman van de Radboud Universiteit in Nijmegen bestudeert dyslexie sinds 2007 en zij komt tot de conclusie dat dyslexie voortkomt uit slecht onderwijs. De kinderen stampen te weinig de spellingregels of de tafels waardoor basisvaardigheden ontbreken. Dat schrijft de Leeuwarder Courant vandaag in haar krant. Niet alleen op Ameland maar ook landelijk zijn de dyslexiecijfers zorgelijk. Het is alsof er een epidemie door de scholen waart. De verschillen per school zijn enorm en dat wijst op de invloed van de methode die de school hanteert om de leerlingen de basisvaardigheden van de taal bij te brengen.

Zorgarramdement dyslexie
Tijdens de raadsvergadering van 25 april 2016 dienden de PvdA, Algemeen Belang Ameland en CDA gezamenlijk een initiatiefvoorstel in waarin ze pleiten voor een zorgarrangement voor dyslexietherapie binnen het basis- en voortgezet onderwijs op Ameland. Het initiatiefvoorstel, waarin het college opdracht wordt gegeven om onderzoek te doen naar de mogelijkheid om een zorgarrangement samen te stellen, werd unaniem door de raad aangenomen. 

Werkgroep dyslexie
In het begin van het schooljaar 2016 - 2017 is een werkgroep dyslexie ingesteld die, in nauw overleg met de zorgcoördinator van de Burgemeester Walda Scholengemeenschap, de interne begeleiders van de vier basisscholen, de directies, de coördinator van het gebiedsteam, de Rijksuniversiteit Groningen en Pento (huidige zorgbegeleider Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED)), zich op de problematiek heeft gestort en een plan heeft ontwikkeld om op korte en langere termijn aanvullende begeleiding bij dyslexie op Ameland te realiseren.

Dyslexiecoach
Eind november 2016 stelde de gmeente € 45.000 beschikbaar voor extra dyslexiebegeleiding. Afgesproken is dat er per school minimaal één leerkracht de training 'dyslexiecoach' volgt en dat er extra expertise wordt ingezet.

Vervolgonderzoek
De resultaten van het onderzoek van de RUG laten zien dat het cijfer van 16% dyslexie op Ameland niet helemaal klopt. Er is geen sprake van verhoogde enkelvoudige dyslexie in het basisonderwijs (lokaal 3,8% en landelijk 3,6%) maar wel in de klassen 1 en 2 van het voortgezet onderwijs (lokaal 11,4% en landelijk 3,6%). De RUG deed een vervolgonderzoek waarbij leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs met een vermoeden van dyslexie en mogelijk een andere beperking nader onderzocht werden om een zo goed mogelijk beeld van de taal- en spellingsproblemen en de oorzaken te kunnen geven. Het rapport met hun bevindingen wordt op 1 maart 2017 om half twee op het gemeentehuis gepresenteerd. 

⇒ tik Dyslexie in bij ZOEKEN om meer over dit onderwerp te lezen

Naar nieuwsoverzicht
Ads door PA
Gesponsorde links:
Hier adverteren?