Dynamische toekomst groepsverblijvensector Ameland

HOLLUM – Gisteren vond de eindpresentatie plaats van ETFI's onderzoek over de toekomst van de groepsverblijvensector op Ameland. Ook werd het onderzoeksrapport overhandigd aan Sita Nagtegaal van de Vereniging van Groepsverblijven en aan de Gemeente Ameland die ETFI opdracht hebben gegeven om het onderzoek uit te voeren. Aanleiding voor het onderzoek was het signaal dat groepen de neiging hebben minder vaak en minder lang op Ameland in een groepsaccommodatie te verblijven. Dit fenomeen vindt voornamelijk onder de traditioneel sterk vertegenwoordigde Duitse groepen plaats.

Onderzoeksresultaten

Uit het onderzoek is een aantal elementen naar voren gekomen, die frequentie en duur van bezoeken aan de groepsverblijvensector beïnvloeden. Zo heeft de Duitse markt te maken met veranderende demografische, economische en sociaal-culturele factoren. Daarnaast spelen kenmerken van het aanbod op Ameland, zoals prijsniveau, reserveringsperiode en vermaak voor kinderen een rol. Het huidige aanbod sluit deels aan bij de wensen en bezoekmotieven vanuit de markt, maar richt zich nog te veel op doelgroepen die zich aan het einde van hun levenscyclus bevinden. Er moet een transitie plaatsvinden in de markt. Dit biedt de sector nieuwe kansen. Stenden ETFI heeft drie scenario’s ontworpen om optimaal op deze kansen te kunnen inspelen en de groepsverblijvensector zo nieuw leven in te kunnen blazen.

Scenario’s: kansen voor een nieuwe levenscyclus

In het eerste scenario staat professionalisering van de sector centraal: deskundige, gastvrije, ambitieuze en innovatieve professionals moeten nieuwe doelgroepen aan zich weten te binden. Scenario twee richt zich op de nieuwe doelgroep jongeren. Families en vrienden worden buiten het traditionele zomer- en schouderseizoen als potentieel interessant gezien. Met aanbod van aantrekkelijke activiteiten en thema’s moet er op de wensen van deze ‘nieuwe’ doelgroepen worden ingespeeld. Seizoen verbreding is het thema van het derde scenario.

Door de onderzoeksresultaten en de scenario’s met elkaar te verbinden, heeft het Stenden ETFI een beeld geschetst van de strategische acties. Inzet van deze acties zal een gezonde en dynamische sector bevorderen.

Het onderzoeksrapport is hier te lezen.

Bron: ETFI

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18280

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *