Duurzame toekomst Friese Waddeneilanden

BALLUM – De Waddeneilanden zijn op weg naar een duurzame toekomst. Wethouder Nico Oud van Ameland overhandigde op vrijdag 19 december 2014 een fotocollage van duurzame projecten aan gebiedsgedeputeerde Waddeneilanden Tineke Schokker op Ameland. Zo is de afgelopen vier jaar afgesloten waarin de provincie Fryslân de Friese eilanden heeft ondersteund. Dit in de ambitie om in 2020 zelfvoorzienend te zijn op het gebied van energie en water.

Vier jaar geleden is gestart met het opstellen van een strategie. Per eiland is een analyse gemaakt over het verbruik van energie. Daarnaast is onderzoek gedaan naar de kansen op besparing en het opwekken van duurzame energie. Wethouder Nico Oud: “Daar waar mogelijk trekken de eilanden met elkaar op bij het opstellen van plannen. Elk eiland heeft zijn eigen profiel, eigen contacten en mogelijkheden. Op Schiermonnikoog zijn elektrische bussen geïntroduceerd. Op Vlieland is gewerkt aan de verduurzaming van evenementen. Ameland maakt gebruik van zonnepanelen en methaanbrandstofcellen en op Terschelling is een project met elektrische auto’s gestart.”

Daarnaast zijn er gezamenlijke projecten uitgevoerd. Een voorbeeld hiervan is de introductie van een energieloket per eiland. Dit idee is overgenomen van Texel. Vragen van burgers en ondernemers worden gekoppeld aan de technische en financiële mogelijkheden. Dit leidt tot onafhankelijk advies en zo nodig hulp bij het vervolgtraject. Ook zijn energiecoöperaties per eiland opgezet.

Gedeputeerde Schokker: “Ik zie een omslag van plannen maken naar plannen uitvoeren. Ik ga er van uit dat deze mooie ontwikkeling zich doorzet”.

Fryslân en de vier Friese eilanden hebben vanaf 2010 meer dan €650.000 geïnvesteerd in duurzame projecten. Daarnaast zijn projecten voorbereid die met geld van andere fondsen (Waddenfonds, Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing en LEADER) zijn uitgevoerd. Zo heeft deze investering veel meer opgeleverd dan het ingelegde bedrag.

De vijf eilandgemeenten, Provincies Noord-Holland en Fryslân zijn nu bezig met een uitvoeringsprogramma voor de komende vier jaar op het gebied van energie en water.

 lees hier meer over Duurzame Waddeneilanden

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *