Duurzame projecten Waddeneilanden

LEEUWARDEN – De gemeenteraden van de vijf Waddeneilanden hebben in 2008 uitgesproken dat ze in het jaar 2020 volledig zelfvoorzienend willen zijn op het gebied van energie en water. Het gebiedsplatform van de vier Friese Waddeneilanden ondersteunt deze ambitie en adviseert Gedeputeerde Staten steun te geven aan drie ondernemers die met hun project een bijdrage leveren aan dat doel.

 

Het Technisch Installatiebedrijf Visser gaat op Vlieland een nieuwe energieneutrale bedrijfsloods bouwen. De constructie van de loods is zodanig dat maximaal gebruik kan worden gemaakt van zonne-energie. De warmte wordt opgeslagen in een geïsoleerde ondergrondse tank en wordt in de winter gebruikt voor de verwarming van de loods. Ook de elektriciteit wordt met zonnepanelen opgewekt. Naast de opwekking van duurzame energie wordt heel veel gedaan aan energiebesparing, waarmee de loods energieneutraal is. Het bedrijf kan klanten en ook toeristen laten zien dat al heel veel mogelijk is met het besparen en het opwekken van duurzame energie. De initiatiefnemer kan een bijdrage verwachten van € 38.612.

 

Opwekken energie

Hotel de Bosrand op Vlieland gaat bij de nieuwbouw van het hotel maatregelen nemen op het gebied van besparing en opwekking. Het betreft PV-panelen en zonnecollectoren voor de opwekking van elektriciteit en warmte. Het hotel vervult hiermee ook een voorbeeldfunctie op het eiland. Het gaat om een bijdrage van maximaal € 13.029.

 

Elektrisch bagagevervoer

Op Schiermonnikoog wordt een vervolg gegeven aan het project elektrisch bagagevervoer. Na een proef van twee jaar gaat de initiatiefnemer, de heer Bakker, nu zelf een elektrisch voertuig aanschaffen. Daarmee kan de bagage vanaf de pier vervoerd worden naar het dorp. Dat stimuleert om een eigen fiets mee te nemen of op de pier een fiets te huren en wordt zichtbaar bijgedragen aan het autoluwe karakter van het eiland en het streven om zelfvoorzienend te worden. Het betreft een bijdrage van € 5.529 in de kosten voor de aanschaf.

 

De provincie en het gebiedsplatform willen de (plattelands)economie stimuleren. Daarbij is een belangrijke rol weggelegd voor het eilander bedrijfsleven. Onder het thema ‘micro ondernemingen’ is een bijdrage van 20 procent van de subsidiabele kosten mogelijk met een maximum bijdrage van € 50.000. Het moet dan gaan om een nieuw product of – concept dat op het eiland in de markt wordt gezet. .

 

Rol gebiedsplatform

Een belangrijke taak van het gebiedsplatform is het adviseren van het college van Gedeputeerde Staten van Fryslân over de projectvoorstellen die uit dit gebied komen. Het platform bestaat uit bestuurlijke vertegenwoordigers van de vier Friese Waddeneilanden en uit themadeskundigen uit het gebied.

De provincie Fryslân heeft Plattelânsprojekten in 2001 in het leven geroepen om een impuls te geven aan projecten voor de leefbaarheid op het platteland. Plattelânsprojekten staat voor een gebiedsgerichte aanpak. Deze aanpak heeft twee pijlers: goede projectideeën en subsidies bij elkaar brengen en het bevorderen van de samenwerking tussen inwoners, organisaties en overheden.

 

Bijlage

Andere projecten waarover het gebiedsplatform positief heeft geadviseerd zijn opgenomen in de tabel. Meer informatie over deze projecten kan worden opgevraagd bij het projectbureau van Plattelânsprojekten Waddeneilanden te Franeker.

 

Naam project

 

Thema project

Initiatiefnemer

Subsidiebedrag

Fun for two, Schiermonnikoog

Onder de aansprekende titel Fun for two heeft de stichting Welzijn Schiermonnikoog in samenwerking met het WMO-loket van de gemeente het initiatief genomen om een duofiets en een elektrische rolstoel aan te schaffen. Ook op Schiermonnikoog neemt het aantal ouderen dat slecht ter been is toe. Daarbij worden de vrijwilligers die deze mensen begeleiden ook een dagje ouder. De elektrische fiets en dito rolstoel helpen een handje om toch mooie tochten te maken over het eiland.

Leefbaarheid; verbeteren leefbaarheid plattelandsgebieden

St. Welzijn Schiermonnikoog

€ 2.330

Vogels kijken en herkennen bij de eendenvijver, Ameland

Onder de vleugels van Dorpsbelang Hollum werkt een groep vrijwilligers aan het in stand houden en verbeteren van de eendenvijver bij Hollum. Ze willen de bezoekers, ongeveer 50.000 per jaar, informeren over het ontstaan van de vijver en de diverse vogelsoorten die daar hun plekje hebben. Verder wordt voorzien in een aantal bankjes en wordt er een voersteiger aangelegd.

Leefbaarheid; verbeteren leefbaarheid plattelandsgebieden

Dorpsbelang Hollum

€ 4.000

Ode aan Sil de strandjutter, Terschelling

Aan de Badweg van Oosterend op Terschelling wordt een monument opgericht ter nagedachtenis aan de boeren, zeelieden en jutters van Terschelling van voor 1930. Sil de strandjutter is een fictieve figuur die symbool staat voor deze periode. Het kunstwerk is ontworpen en gemaakt door eilander kunstenaars.

Leefbaarheid; verbeteren leefbaarheid plattelandsgebieden

St. ode aan Sil de strandjutter i.o.

€ 8.445

Oprichten lasergamebedrijf, Terschelling

Twee jonge Terschellinger ondernemers willen een lasergamebedrijf opzetten met als doelgroep de jongere jeugd van 10 tot 16 jaar. De activiteit is ook geschikt voor volwassenen en wordt mobiel opgezet zodat er zowel binnen als buiten gespeeld kan worden.

Plattelandseconomie

V.O.F. Lasergame i.o.

€ 4.800

(G)ameland

De stichting (G)ameland is van plan om het (G)ameland festival te professionaliseren. In de komende jaren wordt toegewerkt naar een toonaangevend festival dat op eigen benen kan staan. Het accent ligt op jong aanstormend talent, dat het festival kan benutten als opstap naar een professionele carrière. In het project zullen de krachten worden gebundeld met de Kunstmaand Ameland en het Island Festival. De bijdrage wordt onder voorwaarden toegekend.

Toeristisch voorzieningenniveau

St. (G)ameland in oprichting

€ 79.968

Kwartiermaker Werelderfgoedcentra

De Vereniging van Waddenzeegemeenten wil zorgen voor afstemming tussen de centra die informatie verstrekken over de Werelderfgoedstatus van de Waddenzee. Het gaat om afstemming van de thema’s maar ook over de afstemming tussen bestaande centra en organisaties die bezig zijn met het oprichten van nieuwe centra. De Vereniging heeft vijf (LEADER) gebieden gevraagd om een bijdrage van € 10.000 per gebied.

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18260

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Weer Ameland

Archief