Duurzame Mobiliteit op Waddeneilanden

DEN BURG – Langs deze weg biedt Urgenda de ondernemers op Ameland de mogelijkheid om mee te doen aan de Waddenfondsaanvraag “Duurzame Mobiliteit op de Wadden”.

Namens een grote groep ondernemers op de Waddeneilanden gaat Urgenda op kort termijn dit project indienen om het elektrisch autogebruik op de Wadden te stimuleren.De AEC zegt hierover: "Als je dit op naam van het bedrijf doet is dit zeer lucratief daar je ook nog in aanmerking kunt komen voor VAMIL, KIA en of MIA. 
Het gaat nog niet om een definitief ja, maar om een intentie verklaring."

Urgenda is enkele jaren geleden op Texel gestart met de proeftuin elektrisch vervoer waarbinnen Texelse ondernemers de mogelijkheid kregen om met subsidie elektrische voertuigen aan te schaffen. Deze proeftuin is een groot succes gebleken. Inmiddels rijden meer dan 30 elektrische auto’s op Texel rond en doet een even groot aantal ondernemers mee aan het hierboven genoemde project. Ook vanaf de andere Waddeneilanden doen ondernemers mee.

Wat is de subsidie?

Als u interesse hebt om in de nabije toekomst (komende half jaar) een elektrische auto aan te schaffen kunt u meedoen met dit project. In dit project ontvangen ondernemers zo’n 80% van de meerkosten voor een elektrische auto als subsidie. Meerkosten zijn in dit geval de meerkosten voor een elektrische auto ten opzichte van een soortgelijke benzine auto. Het grootste deel van die meerkosten bestaan uit de hogere aanschafprijs van dit type auto’s. Deze auto’s kennen daarentegen weer minder onderhoud en lagere kosten in het gebruik. Bijvoorbeeld u wilt een Renault Kangoo aanschaffen, dan is het subsidiebedrag ongeveer €10.000, voor een Opel Ampera is dit € 14.000, etc. Alle type elektrische auto’s en voertuigen komen in aanmerking. Een prima overzicht van typen die op de markt zijn biedt de site: www.samenelektrisch.nl/voertuigen. Ook elektrische terreinwagens en tuktuks komen in aanmerking.

Reageer snel! Wat moet u doen?

Indien u van deze kans gebruik wilt maken, dan is snelle actie nodig. U kunt namelijk tot en met dit weekend reageren omdat we de aanvraag op 10 december willen insturen. We weten dan uiterlijk januari of de aanvraag gehonoreerd wordt.

We hebben van u een ondertekend Atje nodig, als onderdeel van een samenwerkingsovereenkomst, waarin u duidelijk aangeeft dat u mee gaat doen als de subsidie wordt toegekend en dat u bereid bent te investeren. We vragen u dan ook de inhoud van pagina 5 van de bijgevoegde samenwerkingsovereenkomst op uw eigen briefpapier over te zetten, in te vullen, te ondertekenen, in te scannen en per mail te retourneren aan: enit.scholtens@urgenda.nl. Mocht u vragen hebben over de prijs van de auto die u overweegt aan te schaffen: bel de garage waar u mogelijk gaat aanschaffen of stuur ons een mail voor een indicatie. Urgenda zal penvoerder worden en alle rompslomp organiseren en rapporteren, opdat de ondernemers er zo weinig mogelijk “gedoe” aan hebben.

Uiteraard kunnen we niet garanderen dat deze fondsaanvraag ook gehonoreerd gaat worden, maar de kans wordt des te groter als een grote groep Waddenondernemers laat zien dat ze over willen stappen op elektrisch rijden! We hopen op het beste.

Als u vragen heeft over het project, neem gerust contact op!

Enit Scholtens

Programmamanager Texel

Stichting Urgenda

Enit Scholtens | Stichting Urgenda – Icoonproject Texel | T  06-30 717 024 | enit.scholtens@urgenda.nl  | Postadres: Zeebries 20, 1791 HL Den Burg | www.urgenda.nl|

Faber Beheer

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18280

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *