Duurzaam Bouwloket gaat Fries subsidieplatform voor woningisolatie ontwikkelen en uitvoeren

Duurzaam Bouwloket is, na een Europese aanbesteding vanuit Provincie Fryslân, gekozen om het digitale subsidieplatform te ontwikkelen en uit te voeren, waar Friese woningeigenaren terecht kunnen voor de isolatie van hun woning. Het subsidieplatform gaat bijdragen aan de ambitie om in Fryslân tot en met 2030 ruim 10.000 koopwoningen met een laag energielabel te isoleren. Het platform en de isolatiesubsidieregeling zijn naar verwachting in mei 2024 actief.

Veertien Friese gemeenten en de Provincie Fryslân zijn de samenwerking aangegaan om een eenduidige subsidieregeling op te zetten voor woningeigenaren met een slecht geïsoleerde woning en een WOZ-waarde onder het gemeentelijk gemiddelde. Dit zijn de gemeenten Achtkarspelen, Ameland, Dantumadiel, Harlingen, Heerenveen, Noardeast-Fryslân, Ooststellingwerf, Opsterland, Smallingerland, Súdwest-Fryslân, Tytsjerksteradiel, Vlieland, Waadhoeke en Weststellingwerf. Naast de gemeentelijke subsidieregeling komt de Provincie met extra subsidie voor inwoners met energiearmoede. Het subsidieplatform zorgt voor een makkelijke aanvraagprocedure en eenduidigheid in de communicatie en ondersteuning aan de bewoners. Ook de gemeenten De Fryske Marren, Leeuwarden, Schiermonnikoog en Terschelling gaan dit jaar aan de slag met extra ondersteuning voor woningeigenaren.  

Sijbe Knol, gedeputeerde Provincie Fryslân: “Dit subsydzjeplatfoarm is in moai foarbyld fan de krêft fan gearwurking tusken de Fryske oerheden binnen de Fryske Enerzjytafel. Troch ús gearwurking kinne wy ynwenners yn Fryslan helpe om harren keapwenning te ferduorsumjen. Sy kinne hjirmei harren enerzjykosten ferleegje en wenkomfort ferheegje. En mei-inoar dragen we hjirmei by oan it meitsjen fan de Fryske Energzjytransysje.”

Duurzaam Bouwloket

Om tot een goed subsidieplatform te komen, gaat Duurzaam Bouwloket de komende tijd in gesprek met alle Friese gemeenten. Wanneer het platform is ontwikkeld en actief is, gaan de gemeenten de betreffende woningeigenaren actief benaderen om gebruik te maken van de subsidiemogelijkheid en de beschikbare ondersteuning. Ook verzorgen zij de ondersteuning van woningeigenaren in de aanvraag van de subsidie voor de uitvoering van een isolatiemaatregel.

Subsidieplatform

Het subsidieplatform wordt onderdeel van bestaande gemeentelijke energieloketten, zodat inwoners op een bekende plek informatie kunnen vinden en advies kunnen inwinnen over isolatiesubsidies en de uitvoering van een isolatiemaatregel. Totdat het digitale subsidieplatform (met advisering en ondersteuning) en subsidieregeling actief zijn, kunnen inwoners ook nu al voor informatie over energiebesparing terecht bij het energieloket van hun eigen gemeente.

Over Duurzaam Bouwloket

Duurzaam Bouwloket helpt woningeigenaren verder met gratis en onafhankelijk advies over het energiezuinig, comfortabel en aardgasvrij maken van hun woning. Dit doen zij in opdracht van 145 Nederlandse gemeenten en in samenwerking met lokale initiatieven en uitvoerende bedrijven.

Over de Friese Energietafel

De Friese Energietafel (FET) is een samenwerkingsverband dat zich inzet voor schonere energie in Fryslân. We bundelen krachten, kennis en kunde om samen de energietransitie voor elkaar te krijgen. Leidraad zijn de gemaakte afspraken in het Klimaatakkoord. De FET zorgt voor regie, samenhang en een integrale aanpak van de diverse energievraagstukken. Deelnemers aan de Friese Energietafel zijn: Provincie Fryslân, de 18 Friese gemeenten, Wetterskip Fryslân, 11 maatschappelijke organisaties die zijn verenigd in de Friese Energie Alliantie en Liander.

Fotobijschrift: Friese Energietafel en Duurzaam Bouwloket tekenen samenwerkingsovereenkomst

Op de voorgrond van links naar rechts: Henri Spaans, relatiemanager Duurzaam Bouwloket, en Sijbe Knol, gedeputeerde Provincie Fryslân.

Op de achtergrond van links naar rechts: Gerben But (Ooststellingwerf), Heidi den Hartigh (Weststellingwerf), Jan Dijkstra (Waadhoeke), Jelle Zoetendal (Heerenveen), Lea van der Tuin (Achtkarspelen), Piet IJnsen (Ameland), Hendrik Sijtsma (Harlingen) en Henk de Boer (Súdwest-Fryslân).

Foto (C): Simon van der Woude

Persbureau Ameland
Persbureau Ameland

Persbureau Ameland brengt alle actualiteiten om en rondom Ameland. Daarnaast verschijnen er verschillende reportages over de vele bewoners die het eiland rijk is. Zelf een goede tip? Mail deze naar info@persbureau-ameland.nl.

Artikelen: 581

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *