Drie noordelijke natuurorganisaties strijden voor veilig grutto-thuis

LEEUWARDEN – Duizenden grutto’s vliegen deze maand van Afrika naar Nederland. Trouw als ze zijn, keren ze terug van hun overwinteringsgebieden naar hun geboortegrond. Ondanks het feit dat grutto’s hun kuikens niet groot kunnen krijgen door toenemende bedreigingen op het platteland. Meer dan de helft van de wereldpopulatie broedt in de noordelijke provincies. Ze voelen zich thuis in beschermde weidevogelgebieden van It Fryske Gea, Landschap Noord-Holland en Het Groninger Landschap. Samen met andere natuurbeheerders, collectieven en boeren bieden zij de grutto’s rust, voedsel en veiligheid. Dé ingrediënten om gruttokuikens succesvol op te laten groeien. Dit kost echter veel tijd en geld. De drie natuurorganisaties gaan daarom de strijd aan en vragen om hulp met een gezamenlijke campagne voor onze nationale vogel.

Structurele oplossing in zicht, dit is hét moment om in actie te komen

Grutto’s zijn trouwe vogels, zowel aan hun partner als hun geboorteland én hun broedplaats. Elk jaar komen 25.000 weidevogels terug naar dezelfde plek om zich voor te planten. Maar of dit slim is? In 1970 waren ze nog met 100.000. Nu wordt gemiddeld maar 7,5% van de kuikens één jaar oud door toenemende bedreigingen als droogte, intensivering van landbouw en roofdieren. De jaarlijkse terugloop van de Nederlandse gruttopopulatie is bijna niet meer te stoppen. Toch is er hoop.

Aanvalsplan Grutto

Het Aanvalsplan Grutto biedt serieus vooruitzicht op een structurele oplossing. Concrete steun vanuit de overheden voor boeren, zorgt dit jaar voor de eerste stappen naar grote, aaneengesloten weidevogelgebieden. Vooral in Fryslân! ‘Toen oud-minister Pieter Winsemius eind 2017 contact met me zocht, kon ik niet vermoeden dat het Aanvalsplan Grutto werd geboren’, vertelt directeur Henk de Vries van It Fryske Gea. Met meer hectares voor weidevogels kunnen we bestaande successen opschalen. Dit kan alleen samen met alle natuurbeheerders, agrarische collectieven, pachters en andere beschermers’.

Crowdfunding voor gruttokuikens: drie natuurorganisaties vragen publiek om steun

De natuurorganisaties zoeken financiële steun voor het realiseren van extra bescherming van weidevogels in hun eigen natuurgebieden. Met de terugkomst van de eerste grutto’s vragen It Fryske Gea, Landschap Noord-Holland en Het Groninger Landschap aandacht van inwoners met de campagne: Geef de grutto een thuis om groot te worden. Meer dan de helft (60%) van de Nederlandse grutto’s broedt in Fryslân, Noord-Holland en Groningen. ‘Hulp is hier hard nodig, want de komende jaren is er veel werk te verzetten om gruttokuikens veilig te laten opgroeien.’ De Vries benadrukt nogmaals dat we alleen samen onze nationale vogel in Nederland houden.

Extra bescherming werkt, welkom thuis grutto!

De grutto voelt zich thuis in een levendig landschap met kruidenrijk grasland en een gezond bodemleven. Net als andere weidevogels zoals kievit, tureluur en scholekster. Veiligheid, voedsel en rust is hierbij van levensbelang, maar niet overal vanzelfsprekend. Het beschermen van weidevogels is één van de meest intensieve vormen van natuurbescherming. Er is vaker sprake van lange, droge periodes en het aantal roofdieren neemt toe. Dit maakt weidevogelgebieden kwetsbaar. Droogte in het voorjaar is fataal voor het voedselaanbod voor een hele generatie kuikens en een vos kan in één nacht het broedsucces van een heel gebied teniet doen. Pas als de natuurorganisaties alle bedreigingen onder controle hebben, lukt het kleine gruttokuikens om groot te worden.

De Vries is grutsk dat de grutto zijn thuis in Fryslân vindt. ‘Dit laten we samen met andere weidevogelbeschermers graag zien met speciale WELKOM THUIS GRUTTO doeken in het veld.’ Het is ook mogelijk tijdens het broedseizoen een kijkje te nemen bij de grutto thuis via een speciale online nieuwsbrief. En bij aanmelding krijgt de lezer exclusief toegang tot een online gruttomagazine van It Fryske Gea.

Hoe de mensen thuis kunnen helpen? ‘Omarm de campagne en draag uit dat je het belangrijk vindt. Koop grutto-vriendelijke produc­ten én geef aan een veilige kraamkamer voor gruttokuikens’, aldus de Vries.

Kijk voor meer informatie op www.itfryskegea.nl/welkom-thuis-grutto

Bron It Fryske Gea

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *