Draagvlak voor zorg-initiatief Ameland

HOLLUM – Het Burgerinitiatief Levensloopbestendige Zorg Ameland (BLZA), waarbij ondermeer Gerard Metz, Frank Kiewiet en Piet IJnsen aan de basis staan, is een van de drie gegadigden om de levensloopbestendige zorg op het eiland te gaan organiseren. Vandaag horen de initiatiefnemers of ze er daadwerkelijk mee aan de slag kunnen. De curator neemt daarover een beslissing, na bestudering van de drie plannen.

Hoe zit het met het draagvlak?

Uit de scan die gehouden is in het kader van deelname aan het In voor zorg! programma kwam het een en ander over het draagvlak van BLZA naar voren.

Het programma In voor zorg! helpt zorgorganisaties hun werkprocessen in te richten met het oog op deze toekomst. In voor zorg! is een initiatief van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Vilans, kenniscentrum langdurende zorg.

Draagvlak BLZA

  • De bewoners van Ameland spreken met enthousiasme, en hier en daar met enige reserve, over BZLA; het idee dat de Amelander zorgaanbieders en de Amelanders zelf weer de regie krijgen spreekt aan. Het burgerinitiatief moet constateert daarbij dat het draagvlak deels gebaseerd is op eigen belang en angst voor de toekomst.
  • De zorgaanbieders (waaronder Thuiszorg Het Friese Land (THFL) steunen het initiatief, wetende dat ze ook een belang hebben. THFL doet het goed op het eiland, de relatie met huisartsen is uitstekend. Met de huisartsen is uitgebreid gesproken (plannen zijn toegelicht). De huisartsen zijn zeker niet tegen BLZA maar houden zich nog wel op de vlakte.
  • De gemeente Ameland stelt zich formeel en neutraal op. Zij wil geen partij kiezen in deze fase waarin nog niet zeker is welke partij De Stelp gaat overnemen. De wethouders waren aanwezig tijdens de informatieavonden. De gemeente wil het liefst met 1 partij samenwerken.
  • Populatie financiering. BLZA heeft momenteel een voorkeur om te gaan werken met een budget, vraaggericht, doelgericht en efficiënt. Gezien de omvang van Ameland en de gesloten structuur (geïsoleerde ligging) zou Ameland als proeftuin kunnen dienen voor de dun bevolkte gebieden van Nederland.
  • Volledig Pakket Thuis (VPT). BLZA wil De Stelp niet verbouwen tot een nieuw verpleeghuis. Het idee is dat De Stelp in zijn huidige omvang met enige aanpassingen wonen en zorg kan aanbieden vanuit 1 locatiemodel. Het gebouw staat er en de infrastructuur en middelen zijn aanwezig. De financiering van zorg is hierover voor 2015 reeds afgesproken. BLZA wil met de zorgverzekeraar afspraken maken over 2016 om ouderen met een verpleeghuis indicatie vanaf volgend jaar vanuit het VPT budget te verplegen en niet alleen in De Stelp maar ook aan huis of in de kleinere wooneenheden in Nes en Buren.
  • Haalbaarheid. Dit is in eerste instantie afhankelijk van de gunning die BLZA wel/niet krijgt. Bij verkrijging is het voortzetten van De Stelp in haar huidige vorm niet levensvatbaar. Dat betekent dat er een ouderenvoorziening “nieuwe stijl” moet worden opgezet (focus aanbrengen een nieuwe organisatie efficiënt inrichten en nieuwe activiteiten ontwikkelen).
  • Samenwerking. Samenwerken op een eiland is een must; met Thuiszorg het Friese Land zijn goede gesprekken geweest en de intentie uitgesproken om samen te gaan organiseren en de kerk wil BLZA helpen met een ruime financiering.

Dossier De Stelp

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18276

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *