Douwe Bakker: “Ze hebben me niet goed behandeld”

HOLLUM – Wat vindt Douwe Bakker van supermarkt de Coop in Hollum van de ontstane situatie rond De Hagen, het in te richten parkeerterrein aan de westkant van de winkel en wat vindt hij van het gemeentebestuur? Het eerste woord dat Bakker noemt is: “Dramatisch.” De gemeente hoort afspraken na te komen, maar dat is anders gelopen. “Dat voelt niet goed.”

De supermarktman is al sinds 2002 bezig met het ontwikkelen van plannen voor zijn supermarkt aan de O.P. Lapstraat. “De eerste gesprekken waren met Piet IJnsen, dan weet jij wel hoe lang dat geleden is.” Het is alweer drie collegeperiodes geleden dat IJnsen wethouder was. In die tijd was het al bekend dat een deel van de achtertuinen van de huisjes aan De Hagen op grond van buurman Bakker stond. In 2010 kwam de zaak in een stroomversnelling omdat Douwe Bakker de supermarkt van zijn vader overnam, waardoor een en ander bij de notaris belandde. De situatie van de tuintjes kwam toen nadrukkelijker onder de aandacht. Dat moest voor eens en voor altijd worden geregeld, stelde de notaris voor en daarover ging er een brief naar de gemeente. De gemeentelijke overheid probeerde de situatie nog op verjaring te gooien, maar daar was geen sprake van. De gedoogsituatie was niet stilzwijgend verjaard.

Sinds 2010 heeft Bakker al drie keer gedacht dat het klaar was, dat de gemeente een besluit had genomen en dat zij een afspraak hadden staan. Al drie keer meende hij dat de huisjes konden worden afgebroken en dat het parkeerterrein kon worden aangelegd. Aan de Tussendijken zouden dan vier huisjes kunnen komen die het verlies van de vier aan De Hagen zou compenseren. Maar zover kwam het steeds niet, want telkens werd er hier of daar een spaak in een wiel gestoken. “De parkeerplaatsdiscussie werd een jaar geleden al gevoerd! Je mag toch verwachten dat je een overheid kunt vertrouwen.”

Dat er verschillende meningen zijn over het afbreken van huisjes en inrichten van een parkeerterrein, dat begrijpt Bakker heel goed. Dat de buren bezwaar maakten kan hij ook snappen. Maar dat de gemeenteraad een opdracht van de Raad van State (RvS) naast zich neerlegt en te elfder ure toch tegen de plannen stemt, gaat zijn begrip te boven. “Van een overheid verwacht je dat die zich aan een afspraak houdt.” De laatste stemronde op 6 februari 2017 had een verrassing in petto: de twee reparaties in het bestemmingsplan die RvS verlangde, ketsten af. Met andere woorden, de afspraak die de gemeente met Bakker had werd niet gestand gedaan. “De gemeenteraad had het over minachtig van het college voor de raad, maar het was minachting van de raad voor de Raad van State.”

“De gemeente moet nu maar zeggen hoe het moet.” Wel heeft Bakker inmiddels een schadeclaim ingediend. Hij heeft kosten gemaakt, zijn contract met Coop verlengd en hij heeft plannen gemaakt om zijn winkel aan te passen. Ook wilde hij meer ruimte voor fietsen creëren en ruime invalideparkeerplekken laten maken. Tot slot over de gemeente: “Ze hebben me niet goed behandeld. Ik heb mijn recht niet gekregen.”

⇒ Alles over de kwestie lezen? Tik dan De Hagen in bij ZOEKEN.

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18260

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *