Discussie over erfgoed nog niet gesloten

BALLUM – Het waddengebied is genomineerd door Unesco voor plaatsing op de Werelderfgoed lijst. Alle waddengemeenten kunnen daarover hun zegje doen. Ameland maakt 21 maart het standpunt kenbaar.

Waddengebied op werelderfgoed lijst belemmerd door natuurvereniging.

Het begint erop te lijken dat de Waddenvereniging een spaak in eigen wiel heeft gestoken. Door voortvarend te reageren op de plannen van Unesco om het Waddengebied de Werelderfgoed status te geven is voor de waddengemeenten het accent verkeerd gelegd. De Waddenvereniging reageerde met een protestkreet: “Geen gasboringen in genomineerd werelderfgoed”. Dit spandoek vermeerderde bij de waddengemeenten de angst voor meer regels en verboden.  

Het onderwerp ‘plaatsing van het waddengebied op de Werelderfgoed lijst’ stond 7 maart wederom op de agenda van de Amelander raad. Als discussie onderdeel. Op 21 maart volgt de Amelander beslissing.

Een videoboodschap van Minister Veerman van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit zelf moet de raadsleden van Ameland overtuigen dat er geen sprake zal zijn van meer regels. “Het is een erkenning van de natuurwaarde”, zegt de minister. “Veerman probeert de scherven die de Waddenvereniging gemaakt heeft te lijmen”, meent Jan Verbiest (A’82).

Ter geruststelling legt de minister een convenant voor waarin afspraken helder omschreven staan. Geen verdere juridische consequenties en geen nieuwe regelgeving. Na drie jaar wordt het convenant geëvalueerd. Wat Verbiest betreft wordt het wantrouwen niet uitgepoetst door de videoboodschap van de minister.

De PvdA wil het waddengebied wel op de werelderfgoed lijst en stemt in met het convenant. “Een gratis internationaal visitekaartje”, meent Tonny Overdiep.

De tweemansfractie van het CDA is voor de helft (Nico Oud) voor, de andere helft (Oene de Vries) is tegen. Bij Algemeen Belang Ameland is de stemming negatief, maar de fractie gaat het onderwerp voorleggen aan de leden en daar de stemming peilen. De leden hebben het laatste woord.

Ameland’82 waarschuwt: “Niet doen. De bevolking die ik heb gesproken kan zich niet vinden in de woorden van Veerman en het convenant”, verwoordt Jan verbiest het A’82 standpunt.

Voor de raadsvergadering van 21 maart hebben alle fracties duidelijk welke beslissing hun achterban wenst. De bezoekers van de informatieavond op 30 juni jl. gaven voor 65% aan wel in een werelderfgoed te willen leven. Bij de vertegenwoordiging in de raad ligt dat percentage beduidend lager en onder de 50%.

Burgemeester Paul Verhoeven geeft de raadsleden mee dat ze alle argumenten op tafel leggen bij de voorlichting aan de leden. “Dit is een impuls voor de toeristische sector”.

“Ik heb de indruk dat u voor bent, burgemeester”, besluit Oene de Vries (CDA) de discussie.

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18271

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *