Discussie over onderwijs in raad

BALLUM – Op de agenda van de raadscommissievergadering van maandagavond 5 maart staat de herbenoeming van leden van de bestuurscommissie (BC) voor het openbaar primair onderwijs en de benoeming van een nieuw lid. Alle vier de bestuursleden hadden al eerder herbenoemd moeten worden, maar er was wisseling van directie, waardoor er meer aandacht ging naar het besturen dan naar de formele kant van de herbenoeming. Die herbenoeming is een zaak van de gemeenteraad.

De gemeenteraad werd vorig jaar geconfronteerd met een conflict tussen gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) en de BC. Er zou een vertrouwensbreuk zijn ontstaan omdat de GMR, vertegenwoordigers van leerkrachten en ouders, een andere directiestructuur voor ogen had dan de BC kon verantwoorden. Het conflict werd voor de Geschillencommissie uitgevochten en uiteindelijk stuurde de GMR een brief op poten naar de raad. Dat resulteerde in een hoorzitting waarin achtereenvolgens de GMR en de BC de raad informeerde over haar standpunten. Die avond vond in januari 2018 plaats.

Dat de GMR het vertrouwen opzegt in de BC is juridisch geen reden om de BC te ontslaan, zegt burgemeester Albert de Hoop, tevens portefeuillehouder onderwijs. “In mijn ogen is er een goed bestuur.” De interim-directeur, de in augustus 2017 door de BC aangestelde Wim de Vries, is goed bezig, constateert De Hoop. De directiestructuur die de interim-directeur inmiddels voorstelt en die past binnen de begroting is precies wat de BC voor het conflict voor ogen had.

Het is belangrijk dat iedereen binnen het openbaar primair onderwijs zich aan zijn rol houdt, zegt De Hoop. Besturen is daarbij weggelegd voor de BC en lesgeven aan de kinderen aan de leerkrachten. “Of mensen elkaar wel of niet mogen, daar wordt niet op toegezien.” De Hoop zat al een aantal keren met de BC om tafel, en ook met de interim-directeur en de GMR. “Het gaat om het voortbestaan van goed onderwijs!” De portefeuillehouder tot slot: “Ik ben heel erg begaan met het onderwijs en dat zal ik niet loslaten zolang ik hier zit.”

André Tuil (VVD), oud-GMR-lid, vindt het maar vreemd dat het vertrouwen opgezegd kan worden en dat er toch een voorstel voorligt om de BC te herbenoemen. “Als we als raad geen vertrouwen in een wethouder hebben, dan weten we wat er gebeurt. Als de GMR geen vertrouwen heeft zeggen we: ‘Dat is niet zo erg!’” Er is een vertrouwensbreuk en die is nog niet gelijmd, weet de VVD-er.

Irma Marinus (PvdA) heeft ook genoeg over het onderwijs vernomen om te weten dat het niet op rolletjes loopt tussen GMR en BC. “Maar,” zegt de PvdA-voorvrouw, “er wordt hard gewerkt aan verbetering door de interim-directeur en betrokkenen.” Zij gaat het voorstel van de herbenoeming van Diana van Dillen, Sjon de Haan, Carla Plagge en Jester-Nynke Schoustra en de benoeming van Peter Faber tot nieuw bestuurslid amenderen. Het collegevoorstel gaat dan ook als discussiestuk naar de raadsvergadering op 12 maart. Dan is ook duidelijk wat het amendement behelst.

→ lees hier Hommeles in het onderwijs

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *