Dijkverbetering Ameland

NES – Wetterskip Fryslân pakt de Waddenzeedijk op Ameland aan. De volle lengte van 17 kilometer lange dijk voldoet niet meer aan de strenge, wettelijke eisen, waardoor verbetering noodzakelijk is.Het Wetterskip hield op Ameland in Hotel Hofker een informatieavond. Een volle zaal boeren, burgers en bestuurders luisterde aandachtig toe en dacht mee.
Niet alleen is de steenglooiing van de dijk te licht, ook het grastalud is te zwak. Wetterskip pakt beide mankementen aan en verhoogt de dijk met bijna anderhalve meter, zodat die er weer 50 jaar tegen kan en bestand is tegen een superstorm die gemiddeld eens in de 2000 jaar voorkomt.
Over hoe de dijk wordt verbreed moet het Wetterskip nog besluiten. Dat kan buitendijks, binnendijks of een beetje naar buiten en een beetje naar binnen. Het gaat ten koste van een stukje wad of een stukje landbouwgrond. In het hele tracé kunnen alle drie de varianten worden verwerkt.

De hoeveelheid asfalt, een strook die drie keer breder is dan nu, baart vele aanwezigen zorgen. “De aanblik van het eiland wordt dan wel heel erg door asfalt bepaald,” verwoordt Yme Brijker van Vogelwacht Hollum-Ballum het bezwaar. Verder kwamen uit de zaal enkele bruikbare suggesties. Harry Boon van Wetterskip Fryslân adviseert de insprekers deze vooral als zienswijze op te sturen naar de Gedeputeerde Staten van Fryslân. Kan het fietspad ook minder hoog, kan de knik in de Ballumer Bocht ook weggewerkt, kan er ook een hoogwatervogelvluchtplaats worden gemaakt en is er plek voor uitkijkplatforms? “Liflafjes wordt een moeilijk verhaal,” boort Boon al te creatieve ideeën meteen de grond in. Daar is geen geld voor. Voor het overige kon hij het niet vaak genoeg herhalen: “Schrijf een zienswijze.” Dat kan nog tot 13 april.

De Startnotitie Dijkverbetering Ameland ligt tot 13 april ter inzage op het gemeentehuis in Ballum en het wateerschapshuis in Leeuwarden. Daarna start de MER procedure. Wetterskip verwacht media 2011 te kunnen starten met de uitvoering. In 2015 is de dijk klaar. Een werkgroep volgt de procedure op de voet. Daarin zitten: Johan Brouwer (Wetterskip op Ameland), Douwe Borsch (LTO afdeling Ameland), Johan Krol (Natuurwerkgroep), Yme Brijker (Vogelwachten Ameland), Gerrit Willem Nagtegaal (Dorpsbelangen Ameland), Dirk Kooiker (Recron), Jeffrey Huizinga (SBB), Ankie Woudstra (Waddenvereniging en Friese Milieufederatie) en Tonny Overdiep.

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18260

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *