Dijkgraaf Paul van Erkelens voorgedragen voor herbenoeming

LEEUWARDEN – Een commissie uit het algemeen bestuur heeft dijkgraaf Paul van Erkelens van Wetterskip Fryslân voorgedragen voor herbenoeming per 1 januari 2016. Zijn huidige ambtstermijn van zes jaar loopt dan af. De commissie adviseert de dijkgraaf opnieuw voor zes jaar te benoemen. Van Erkelens is sinds 2004 dijkgraaf van Wetterskip Fryslân.

De vertrouwenscommissie, onder voorzitterschap van lid algemeen bestuur Paula van den Burg (CDA), vindt dat Van Erkelens de afgelopen twaalf jaar goed heeft gefunctioneerd en zich steeds heeft aangepast aan de veranderende opgaven en vragen vanuit de samenleving en de organisatie. De commissie heeft er vertrouwen in dat hij dat ook de komende jaren zal doen. Ook is de dijkgraaf volgens de commissie zeer gemotiveerd om door te gaan.

Kroonbenoeming

Het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân beslist in zijn vergadering op 29 september definitief over de voordracht. Daarna stuurt het algemeen bestuur de aanbeveling aan Gedeputeerde Staten van de Provincie Fryslân, met het verzoek de voordracht met een positief advies aan te bieden aan de minister van Infrastructuur en Milieu. De uiteindelijke benoeming van de dijkgraaf vindt plaats door de Kroon.

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18269

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *