Dijken langs Waddenzee gekeurd

LEEUWARDEN – De primaire waterkeringen van Wetterskip Fryslân zijn onderworpen aan een periodieke keuring. Van de 180 kilometer aan dijken rond het vasteland en op drie Waddeneilanden voldoet 80 kilometer nog niet aan de jongste veiligheidsnormen. Nader onderzoek en mogelijk versterkingen moeten hierin verandering brengen.

De uitkomst van het onderzoek maakt niet dat deze keringen nu onveilig zijn. De normen lopen vooruit op de verwachte situatie in 2050. Wetterskip Fryslân pakt trajecten stap voor stap aan. Sommige stukken zijn al klaar. Voor andere zijn plannen in voorbereiding.

Iedere twaalf jaar

De dijken en duinen die Nederland beschermen tegen het buitenwater ondergaan iedere twaalf jaar een beoordeling aan de hand van landelijk vastgestelde normen. Dit is nodig omdat ons land kwetsbaar is voor overstromingen. Zonder dijken en duinen zou 60 procent geregeld onder water staan. Gedurende de levensduur van een dijk neemt de veiligheid ervan af door veroudering, hogere waterstanden en het veranderende klimaat.

De veiligheidsnormen die bij de beoordeling worden gebruikt zijn in 2017 vastgesteld. Op basis hiervan wordt berekend wat de kans is op een overstroming en wat daarvan de gevolgen zijn. Die zijn afgemeten aan de verwachte situatie in 2050, waarbij onder andere wordt gerekend met het aantal inwoners en de economische waarde van het achterland.

Nader onderzoek

Ruim 71 kilometer aan waterkeringen binnen het beheergebied van Wetterskip Fryslan, kwam in deze eerste globale berekening niet door deze periodieke keuring. Dit betreft de gehele IJsselmeerkering en de Waddenzeedijk op Terschelling. Het oordeel zal de komende jaren worden aangescherpt op basis van nader onderzoek. Op Schiermonnikoog is 3,5 kilometer aan dijken en duinen afgekeurd. De verbetering hiervan is reeds in voorbereiding. Op Ameland voldoet de zeekering aan de eisen.

Zurich-Koehool-Lauwersmeer

De resterende afgekeurde 6 kilometer ligt aan de Waddenzee tussen Zurich en de buurtschap Koehool. Dit is het eerstvolgende traject waarvoor een versterking wordt opgestart. De rest van de Waddendijk ligt op koers. De planvoorbereiding voor verbetering van het 47 kilometer lange traject Koehool-Lauwersmeer zijn al in volle gang. De versterking van het Friese deel van de Lauwersmeerdijk (4,4 km) is vorig jaar afgerond.

Hoogwaterbeschermingsprogramma

De uitkomsten van de landelijke inspectieronde worden gebundeld in een landelijk veiligheidsbeeld dat volgend jaar door minister van Infrastructuur en Waterstaat Mark Harbers wordt gepresenteerd aan de Tweede Kamer. Het landelijke doel is dat alle primaire keringen voor 2050 voldoen aan de waterveiligheidsnormen. Voor de uitvoering werken het Rijk en de 21 waterschappen samen in het Hoogwaterbeschermingsprogramma.

Bron Wetterskip Fryslân

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *