Digitale Werkplaats Fryslân van start om Fries mkb te helpen

LEEUWARDEN – In de Digitale Werkplaats Fryslân (DWF) gaan studenten van Friese onderwijsinstellingen samen met ondernemers aan de slag om te werken aan thema’s als data, online media, ICT en digitalisering. Peter Mulder, directeur van de Academie ICT & Creative Technologies van NHL Stenden Hogeschool: “De digitale vraagstukken van vandaag liegen er niet om. Dat is zeker in deze coronatijd heel voelbaar geworden. Bij de Digitale Werkplaats Fryslân kunnen onze studenten het mkb de digitale slagkracht geven die ze juist nu zo hard nodig hebben. En daarnaast bieden we studenten prachtige uitdagingen uit de beroepspraktijk.”

Wethouder Friso Douwstra van gemeente Leeuwarden: ‘Het mes snijdt aan twee kanten: het Friese mkb kan laagdrempelig toegang krijgen tot kennis en uitvoering op het gebied van digitalisering, data en IT. Het mkb wordt hiermee weerbaarder en toekomstbestendig. De studenten van de kennisinstellingen doen relevante praktijkervaring op in de Digitale Werkplaats en komen in contact met potentiële werkgevers voor wanneer hun studie is afgerond. We behouden hiermee talent voor de regio. En dat is hard nodig in deze sector die gekenmerkt wordt door schaarste.’

Rijksprogramma versnelling digitalisering mkb

Voor het mkb in Friesland is het een grote stap om de kansen van digitalisering goed te benutten. Het ontbreekt hen vaak simpelweg aan tijd, kennis en geld. Daarom wordt er flink geïnvesteerd in de Digitale Werkplaats Fryslân. Geld dat mede komt uit het overheidsprogramma ‘Versnelling digitalisering mkb’, dat ervoor moet zorgen dat in alle provincies digitale werkplaatsen voor het mkb worden opgezet. In totaal wordt €650.000 beschikbaar gesteld waarvan €450.000 afkomstig van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De Gemeente Leeuwarden en de Provincie dragen ieder €100.000 bij.

De Digitale Werkplaats is een samenwerking tussen NHL Stenden, ROC Friese Poort, Friesland College, gemeente Leeuwarden, Provincie Fryslân, Ynbusiness, VNO NCW – MKB Noord en Rabobank Fryslân. Fysiek komt de DWF op de Media Innovatiecampus naar verwachting op het NDC-terrein waar onder andere ook wordt samengewerkt met de MKB Cyber Campus.

Bron NHL Stenden

 

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18260

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *