DFZ: “Situatie zorg Noordoost Friesland duidelijk”

DOKKUM – Discussie over twee aparte voorstellen beëindigd 

Nadat in oktober bekend werd dat De Friesland Zorgverzekeraar overeenstemming had bereikt met DC Klinieken en Cardiologie Centra Nederland voor de poliklinische zorg in Dokkum, zijn nu ook de gesprekken met ZuidOostZorg en haar partners afgerond. ZuidOoostZorg diende in september in samenwerking met Kwadrant Groep, GGZ Friesland, MCL en Nij Smellinghe een apart voorstel in nadat de samenwerking met DC en CCN was beëindigd. In goed overleg is nu besloten dat ZuidOostZorg zich terugtrekt uit het anderhalvelijnscentrum en vanaf 2017 geen onderdeel meer uitmaakt van Sionsberg 2.0. ZuidOostZorg blijft via verpleeghuis De Waadwente wel nadrukkelijk bij de regio betrokken. 

Nu alle onduidelijkheden zijn opgelost, ontstaat de ruimte om verder te bouwen aan de toekomst van de zorgverlening vanuit Sionsberg. Op dit moment wordt gewerkt aan het samenstellen van een onafhankelijk bestuur voor de poliklinische zorg. Vervolgens gaat de samenwerking met de huisartsen geïntensiveerd worden en krijgt het nieuw te vormen bestuur de opdracht samenwerking te zoeken met de andere ziekenhuizen voor het garanderen van de juiste achtervang. 

“Ik denk dat we met elkaar teveel zaken ineens hebben willen realiseren met ons oorspronkelijke initiatief om Sionsberg te redden”, zegt bestuursvoorzitter Bert van der Hoek van De Friesland: “We moeten ons nu concentreren op de toekomst en de zorg die nodig is voor Noordoost Friesland. Dat goed organiseren en vervolgens werken aan het draagvlak voor vernieuwing. We zijn ZuidOostzorg veel dank verschuldigd voor het feit dat zij twee jaar geleden in het gat wilden springen en een doorstart mede mogelijk hebben gemaakt. Dat de partijen elkaar nu de ruimte willen geven zelfstandig door te gaan vind ik getuigen van grote professionaliteit.”

Bron: De Friesland Zorgverzekeraar

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18280

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *