Deze zomer nog parkeren aan De Hagen

HOLLUM – De gemeente wil nu haast maken met de sloop van de vier huisjes aan De Hagen en de aanleg van het parkeerterrein. Om het parkeerterrein deze zomer al te kunnen gebruiken haalt de gemeente alles uit de kast. 

De gemeenteraad moet nog twee besluiten nemen. Ondertussen geeft het college opdracht om voorbereidende werkzaamheden alvast uit te voeren. De raad moet nog besluiten over het krediet voor sloop en aanleg parkeerterrein en nog over de wijziging van bestemming van de strook. Daar zit nu een 'Wonen' bestemming op en voor de aanleg van het parkeerterrein is 'Detailhandel, niet zijnde  supermarkt' nodig. 

In de raadsvergadering van 25 maart besluit de raad over het krediet. Meteen na die vergadering wil de gemeente beginnen met de sloop, ervan uitgaande dat de raad het krediet verstrekt.

Ondertussen is het inrichtingsplan gemaakt en wordt een bestek gemaakt. De gemeente verwacht dat het bestek op 1 maart 2019 klaar is. Dan kan er worden aanbesteed. Die procedure neemt ongeveer acht weken in beslag. Er ligt een strak tijdschema onder De Hagen: op 19 april verwacht de gemeente de aanbesteding rond te hebben en dan kan er worden begonnen met de aanleg van het parkeerterrein. Daar is ongeveer vier weken voor nodig.

Sinds 13 februari 2019 ligt het ontwerp bestemmingsplan ter inzage. Belanghebbenden kunnen erop reageren door een zienswijze in te dienen. Mochten er zienswijzen worden ingediend, dan wordt de bestemmingsplanwijziging in de raadsvergadering van 24 juni 2019 behandeld. In deze planning houdt de gemeente er geen rekening mee dat er zienswijzen binnenkomen die een spaak in het wiel steken, ze vertragen de procedure slechts met een maand. Mochten er helemaal geen zienswijzen binnenkomen dan kan de bestemmingsplanwijziging al op 27 mei 2019 worden behandeld door de gemeenteraad.

De parkeerplaats kan formeel pas in gebruik worden genomen als het nieuwe bestemmingsplan in werking is getreden en dat is zes weken na de bekendmaking.

Het stemgedrag van de raadsleden en het al dan niet binnenkomen van zienswijzen maken uit of er deze zomer al geparkeerd kan worden aan De Hagen.

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18280

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *