Dertig miljoen euro voor vernieuwing in cultuur

LEEUWARDEN – Het culturele leven in Fryslân krijgt de komende jaren een flinke oppepper. Zes musea en zevenentwintig kunstorganisaties krijgen de komende vier jaar subsidie om nieuw elan te geven aan het cultuuraanbod. Provincie Fryslân volgt hiermee het advies van twee onafhankelijke adviescommissies. Het gaat om een totaalbedrag van ruim 30 miljoen euro.

Cultuurgedeputeerde Sietske Poepjes is blij met de nieuwe plannen. “Ferline jier binne wy mei ús nije kultuernota Nij Poadium in oare wei ynslein. Wy woenen ferbreding en fernijing fan it kultueroanbod yn Fryslân. Mei dizze besluten op basis fan de goed ûnderboude advizen fan de eksterne eksperts tinke wy in grutte ympuls te jaan oan in fernijend kultureel Fryslân.”

Musea

De musea krijgen 16,7 miljoen euro voor vier jaar. Nieuwkomers bij de musea zijn Museum Belvédère en Museum Drachten. Ook is er subsidie voor Museum Martena en het Koninklijk Eise Eisinga Planetarium op voorwaarde dat zij een strategische samenwerking aangaan. Naast deze nieuwkomers krijgen ook het Fries Museum, het Fries Scheepvaart Museum en het Natuurmuseum Fryslân financiële steun. De adviescommissie is erg te spreken over de kwaliteit en de (inter)nationale uitstraling van de musea die het rijke Verhaal van Fryslân op een bijzondere wijze uitdragen.

Kunstorganisaties

De kunstorganisaties krijgen 13,4 miljoen euro voor vier jaar. Nieuwkomers zijn Stichting Ivgi & Greben (dans), stichting Internationaal Kamermuziekfestival Schiermonnikoog en Stichting Nootstroom (klassieke muziek), Stichting het Achterland en stichting Illustere figuren (theater), Stichting VoorHeen De Gemeente en Kunsthuis Syb (beeldende kunst).

Nieuw

Het toekennen van vierjarige financiering voor musea en kunstorganisaties is nieuw voor de provincie Fryslân. Het komt voort uit de in 2019 vastgestelde beleidsnota Nij Poadium 2021-2024. In dat plan staan ambities voor kunst, cultuur, taal, onderwijs en erfgoed. De provincie richt zich hiermee op een bloeiend cultureel leven dat zorgt voor beweging in de Friese samenleving.

Bron: Provincie Fryslân

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *