Deltacommissaris versterkt duin

NES – Deltacommissaris Wim Kuijken mocht op Ameland plaatsnemen achter het stuur van een shovel om de eerste bak met zand voor de duinversteviging bij Nes te laten vallen. Iets ten westen van het strandpaviljoen is een brede tijdelijke strandopgang gemaakt waar Nagtegaal in opdracht van Boskalis de komende maanden 40.000 m3 zand naar boven rijdt. Dit zand, dat uit de Noordzee wordt gehaald en eerst op het strand ligt om te drogen, moet het zwakke duin aan campingzijde versterken. De duinverzwaring maakt samen met de zandsuppleties bij midden-Ameland en west-Ameland het eiland sterker in de strijd tegen de erosie.

De Deltacommissaris bezoekt het Waddengebied op uitnodiging van de Regionale Stuurgroep Deltaprogramma Waddengebied. Woensdagochtend was Kuijken op Vlieland en woensdagmiddag op Ameland. Donderdag reist hij door naar Holwerd, Lauwersoog en de Eemshaven. Tijdens dit bezoek laat hij zich met het oog op mogelijk toekomstig stijgende waterpeilen informeren over de aandachtspunten, kansen en bedreigingen langs de Waddenkust en op de Waddeneilanden. De Deltacommissaris spreekt tijdens zijn bezoek met verschillende partijen, zoals gemeenten, provincies, waterschappen en Rijkswaterstaat.

Burgemeester Albert de Hoop heeft goede hoop dat het bezoek positief voor Ameland zal uitpakken. Hij sprak met Kuijken over de pier die wel een verhoging van een metertje kan gebruiken. De storm had de veerdam bijna onder water gezet. De Deltacommissaris doet jaarlijks een voorstel voor maatregelen en voorzieningen voor de waterveiligheid en zoetwatervoorziening die in het kader van het Deltaprogramma moeten worden uitgevoerd. In de nog aan te nemen Deltawet wordt voorzien dat vanaf 2020 deze worden gefinancierd vanuit het Deltafonds. Dit fonds wordt dan jaarlijks gevuld met 1 miljard Euro.


Download iPhone app

 

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *