De Stelp op Ameland nog steeds niet brandveilig

HOLLUM – Zorgcentrum De Stelp in Hollum op Ameland is nog steeds niet veilig. Het pand sukkelt al enkele decennia met een brandveiligheidstoestand die niet door de inspectie komt. In de loop van de tijd is er wat aangepast en veel gedoogd. Zorgaanbieder en eigenaar van het pand KwadrantGroep moet van gemeente Ameland weer aan de slag en het gebouw veiliger maken.

KwadrantGroep zegt maatregelen te treffen om de brandveiligheid van De Stelp zo spoedig mogelijk aan te passen aan de eisen. “De plannen hiervoor zijn afgestemd met de Veiligheidsregio Fryslân en akkoord bevonden,” zegt Jantsje van Dijk van KwadrantGroep. De eigenaar van De Stelp zet naar eigen zeggen nu acties uit om de gewenste voorzieningen te realiseren. “De gemeente heeft daarmee de gedoogtermijn verlengd tot 1 juli 2020.” 

Wat de gemeente betreft is gedogen tot volgend jaar juli iets te kort door de bocht. De gemeente heeft feitelijk een omgevingsvergunning afgegeven voor de bouwkundige werkzaamheden die nodig zijn om het gebouw brandveilig te maken. Zolang er wordt gewerkt aan de veiligheid geldt de gedoogsituatie. Zodra de werkzaamheden zijn afgerond, of niet worden uitgevoerd, vervalt de gedoogsituatie. Bepaald is dat de werkzaamheden uiterlijk 1 juli 2020 zijn afgerond. De gemeente houdt toezicht op de voortgang van de werkzaamheden.

Diverse malen is het gebouw inmiddels aangepast. In 2017 werd al eens 120.000 euro uit de toenmalige failliete boedel van voormalige eigenaar Pasana getrokken om te investeren in aanvullende maatregelen. Destijds werden wanden doorgetrokken en kwam er nog een sprinklerinstallatie in het hoofdgebouw. De leidingen hangen onder het plafond, wat geen gezicht is, maar er is in ieder geval een brandblusinstallatie. Er werden ook organisatorische maatregelen genomen, zoals het instellen van een nachtwacht en rookverbod. Alle kaarsjes zijn uit De Stelp verbannen, apparatuur werd gecontroleerd en de BHV werd aangescherpt. 

Toch werd na al die maatregelen het certificaat Brandveilig niet afgegeven, zoals ook na de inspectie van dit jaar dat certificaat niet werd verstrekt. Vooral de compartimentering van het gebouw is een probleem. Als een deel van De Stelp in brand staat, zijn er niet genoeg ruimtes waar je een paar minuten veilig bent, lang genoeg om de bewoners te kunnen evacueren. Er moet geld worden uitgetrokken voor wederom de sprinklerinstallatie en de compartimentering, terwijl er nieuwbouw op stapel staat die volgens de laatste planning eind 2021 in gebruik kan worden genomen.

Gemeente Ameland en Kwadrant zetten in op een nieuw gebouw op een andere locatie, maar zolang dat gebouw er niet staat moet De Stelp aan de Hidde Dirks Katstraat voldoende brandveilig gemaakt worden. Gedogen en de tijd uitzingen tot het nieuwe gebouw er staat kan de gemeente niet meer verantwoorden.

Jeanet de Jong
Jeanet de Jong

Jeanet de Jong stopt op 31 augustus 2023 met haar Persbureau Ameland. De nieuwsvoorziening wordt onder dezelfde naam, met een ander logo en andere opmaak als nieuwsblog voortgezet door een externe partij. De mailadressen gekoppeld aan de website verdwijnen.

Artikelen: 18279

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *